Bank i Klient: Czy tylko mobilne banki?

BANK 2014/10

Banki walczą o pozyskanie i utrzymanie klientów, coraz częściej prosumentów aktywnie korzystających z nowych technologii i dobrze zorientowanych w dostępnych na rynku usługach. Równocześnie główne dotychczasowe źródła przychodów banków (opłaty interchange, przychody odsetkowe) są ograniczane. Pilnie trzeba szukać sposobów na obniżenie kosztów obsługi, przy zachowaniu jej wysokiej jakości i atrakcyjności oferty.

Według danych z najnowszego raportu Związku Banków Polskich “NetB@nk”, zaprezentowanego 25 września, na koniec II kw. br. podpisaną umowę o dostępie do bankowości internetowej miało 23 224 456 indywidualnych klientów banków. To o ponad 789 tys. więcej niż na koniec poprzedniego kwartału i ponad 2 mln więcej niż przed rokiem (wzrost odpowiednio o 3,52 i 9,62 proc.). W porównaniu do 2013 r. o ponad 8 proc. wzrosła również liczba klientów MŚP korzystających z bankowości internetowej. Jednocześnie liczba jej aktywnych użytkowników wśród klientów indywidualnych spadła od kwietnia do czerwca o blisko 500 tys. (3,88 proc.). Warta odnotowa- nia jest zwiększająca się średnia wartość przelewów wśród klientów indywidualnych – wzrosła ona w II kw. br. do ponad 6 tys. zł, co stanowiło wynik wyższy w uję...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: