Bank i Klient: Departament kadr

BANK 2011/03

Piotr Urbańczyk Objął, o czym pokrótce informowaliśmy, stanowisko prezesa Meritum Banku ICB S.A. Od 5 maja 2009 r. był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za obszar finansów oraz administracji. Z bankowością związany jest od 1992 r.d

Piotr Urbańczyk Objął, o czym pokrótce informowaliśmy, stanowisko prezesa Meritum Banku ICB S.A. Od 5 maja 2009 r. był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za obszar finansów oraz administracji. Z bankowością związany jest od 1992 r.d

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w ówczesnym Banku Zachodnim (obecnie BZ WBK). Następnie w 1998 r. podjął po raz pierwszy wyzwanie uczestniczenia w inicjatywie Mariusza Łukasiewicza (ówczesnego współwłaściciela Lukas S.A.), zmierzającej do stworzenia – we współpracy z funduszem inwestycyjnym Enterprise Investors – struktur Lukas Banku.

W jego zarządzie odpowiadał za obszar finansów. W 2002 r. rozpoczął pracę przy kolejnym bankowym projekcie, tym razem prowadzonym przez Sylwestra Cacka przy wsparciu jednego z funduszy private equity grupy Merrill Lynch – Dominet Banku. Jako jego wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Od 2007 do I kwartału 2009 r., po przejęciu Dominetu przez Fortis Bank, pracował w ramach grupy finansowej Fortis. W ciągu kilkunastoletniej pracy w sektorze bankowym brał czynny udział w pracach nad koncepcjami rozwoju rynku finansowego, angażując się w rozwój jego instytucji w Polsce. Zespoły, którymi kierował, przeprowadziły wiele nowatorskich transakcji na polskim rynku kapitałowym.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Bank i klient: Departament kadr

BANK 2011/02

Jacek Kseń Były prezes Banku Zachodniego WBK. Został przewodniczącym Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Był inicjatorem powołania funduszy Arka i kierował Radą Nadzorczą BZ WBK AIB Asset Management. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, gdzie w 1975 r. obronił pracę doktorską na temat międzynarodowych rynków finansowych. Karierę zawodową rozpoczął jako operator rynków finansowych w Banku Handlowym. W 1978 r. przeniósł się do Francji, gdzie początkowo pracował w Polskiej Kasie Opieki w Paryżu, a następnie w bankach francuskich. W 1996 r., po powrocie do kraju, został prezesem Wielkopolskiego Banku Kredytowego, a po fuzji z Bankiem Zachodnim - prezesem Banku Zachodniego WBK, którym kierował do 2007 r.

Jacek Kseń Były prezes Banku Zachodniego WBK. Został przewodniczącym Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Był inicjatorem powołania funduszy Arka i kierował Radą Nadzorczą BZ WBK AIB Asset Management. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, gdzie w 1975 r. obronił pracę doktorską na temat międzynarodowych rynków finansowych. Karierę zawodową rozpoczął jako operator rynków finansowych w Banku Handlowym. W 1978 r. przeniósł się do Francji, gdzie początkowo pracował w Polskiej Kasie Opieki w Paryżu, a następnie w bankach francuskich. W 1996 r., po powrocie do kraju, został prezesem Wielkopolskiego Banku Kredytowego, a po fuzji z Bankiem Zachodnim - prezesem Banku Zachodniego WBK, którym kierował do 2007 r.

Piotr Górski

Powołany został na stanowisko wiceprezesa zarządu FM Banku S.A., gdzie będzie sprawował bezpośredni nadzór nad Departamentem Sprzedaży, Departamentem Wsparcia Sprzedaży, a także Departamentem Marketingu i Biurem Obsługi Telefonicznej Call Center. Z sektorem finansowym związany jest od 2000 r. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Spółdzielczym w Lesznowoli. W latach 2000-2001 pracował jako specjalista ds. sprzedaży, kredytu i leasingu w firmie Rowiński&Wajdemajer. Następnie od 2001 do 2003 r. w firmie BEL Leasing Sp. z o.o. zajmował stanowisko specjalisty ds. leasingu. Od maja 2003 r. był zatrudniony w Raiffeisen Leasing Polska S.A., początkowo na stanowiskach: specjalisty ds. leasingu, kierownika zespołu, dyrektora regionu, aż do dyrektora Makroregionu Centralnego (w latach 2005-2006). Kolejnym etapem kariery była praca w Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie w latach 2007- 2008 sprawował funkcję dyrektora ds. zarządzania sprzedażą bankowości korporacyjnej, odpowiadając za średnie korporacje, a od stycznia 2009 r. został dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej – Średnie Korporacje. Jednocześnie, od 2008 r., w ramach Grupy Raiffeisen w Polsce pełnił funkcję członka zarządu w spółce Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Wydziału Ekonomii na Politechnice im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ukończył także Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej.

Radosław Cholewiński

Został nowym zarządzającym portfelem w Trigon Domu Maklerskim. Będzie się tam zajmował przede wszystkim instrumentami dłużnymi. Przed dołączeniem do zespołu Trigon pracował w Getin Noble Banku, gdzie pełnił funkcję głównego ekonomisty oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: