Bank i Klient: Dobra ocena i prognozy rynku kredytowego

BANK 2015/05

W środowisku bankowym narasta oczekiwanie na większą aktywność klientów na rynku kredytów. W tym zakresie od trzech miesięcy umacnia się trend wzrostowy. Dobre oceny bankowców odnoszą się zarówno do sytuacji bieżącej, jak również w stosunku do prognoz. W półrocznej prognozie sytuacji ekonomicznej kraju poprawie uległy wskaźnik prognozy dotyczącej gospodarki, gospodarstw domowych i sytuacji przedsiębiorstw

W środowisku bankowym narasta oczekiwanie na większą aktywność klientów na rynku kredytów. W tym zakresie od trzech miesięcy umacnia się trend wzrostowy. Dobre oceny bankowców odnoszą się zarówno do sytuacji bieżącej, jak również w stosunku do prognoz. W półrocznej prognozie sytuacji ekonomicznej kraju poprawie uległy wskaźnik prognozy dotyczącej gospodarki, gospodarstw domowych i sytuacji przedsiębiorstw

Paweł Minkina

Poziom indeksu PENGAB, głównego wskaźnika Monitora Bankowego, po kilkumiesięcznych spadkach wzrósł o 3,7 pkt. proc. i w kwietniu br. wyniósł 21,9 pkt. (patrz 1.). Wzrost jest wynikiem dobrej oceny bankowców odnoszącej się zarówno do sytuacji bieżącej, jak również prognoz. Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, dobre informacje płynące z gospodarki w ostatnim czasie przekładają się zarówno na optymizm wśród klientów, jak i prognozy bankowców, czego wyrazem jest wyższa ocena koniunktury bankowej w kwietniu. – Historycznie najniższy poziom stóp procentowych i tani pieniądz stymulują wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne oraz – co szczególnie istotne – kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw, które zwiastują także możliwą poprawę sytuacji na rynku pracy – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewcz. Według twórcy badania, dr. Marcina Idzika z TNS Polska, w środowisku bankowym narasta oczekiwanie na wzrost aktywności klientów na rynku kredytów. – Od trzech miesięcy umacnia się wzrostowy trend, w szczególności wśród kredytów konsumpcyjnych, ale także kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw. W kolejnych dwóch kwartałach przewiduje się upowszechnienie umiarkowanej poprawy sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach. Po raz pierwszy od kilku miesięcy znacząco wzrosły projekcje przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych – wskazuje Marcin Idzik. W najbliższych miesiącach oczekiwany jest jednak dalszy spadek aktywności klientów na rynku depozytowym, co związane jest z poziomem stóp procentowych.

Poprawa ocen na rynku kredytów

Rynek kredytowy gospodarstw domowych utrzymał w kwietniu pozytywny trend z poprzedniego miesiąca. Lepiej oceniana jest przede wszystkim sytuacja na rynku kredytów konsumpcyjnych i samochodowych. Od początku roku znacznie poprawiły się oczekiwania w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych (patrz 2.). Na rynku depozytowym gospodarstw domowych zaobserwowano nieznaczne spadki ocen bieżących, z drugiej jednak strony w odniesieniu do prognoz widać pewną poprawę oczekiwań. Poprawa prognoz na rynku depozytów bieżących wyniosła 9 pkt. proc. natomiast na rynku depozytó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: