Bank i Klient: Dobre wyniki IV kwartału

BANK 2016/03

Końcówka roku w segmencie kredytów mieszkaniowych pozytywnie zaskoczyła. W IV kw. 2015 r. banki udzieliły łącznie 48,7 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o wartości 10,6 mld zł. Istotny wpływ na wyniki miały kredyty udzielone w ramach Programu "Mieszkanie dla Młodych".

Końcówka roku w segmencie kredytów mieszkaniowych pozytywnie zaskoczyła. W IV kw. 2015 r. banki udzieliły łącznie 48,7 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o wartości 10,6 mld zł. Istotny wpływ na wyniki miały kredyty udzielone w ramach Programu "Mieszkanie dla Młodych".

Jacek Gieorgica

Bardzo dobre wyniki IV kw. sprawiły, że ubiegłoroczna akcja kredytowa była w efekcie najlepsza od 2012 r. Tym samym rok 2015 zamknął się poziomem 181 tys. kredytów mieszkaniowych, których łączna wartość wyniosła 39,3 mld zł – odpowiednio o 4,16 i 6,78 proc. więcej w stosunku do 2014 r.

Znacząca poprawa

W czwartym kwartale 2015 r. istotnie poprawiła się roczna dynamiplka akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym. Banki udzieliły łącznie 48 707 kredytów o wartości 10,58 mld zł. W porównaniu do mało optymistycznych wyników za III kw., najnowsze dane zaskakują – liczba nowych kredytów była wyższa o 10,84 proc. w ujęciu kwartalnym, a ich wartość o 9,03 proc. W ujęciu nominalnym w ciągu ostatnich trzech miesięcy minionego roku banki udzieliły o 4,7 tys. więcej kredytów na kwotę o ponad 870 mln zł wyższą niż w okresie od lipca do września 2015 r. W skali całego roku mówimy o 181 325 nowych kredytach mieszkaniowych o wartości 39,3 mld zł – odpowiednio o 4,16 i 6,78 proc. więcej niż w 2014 r. W efekcie rok 2015 zamknął się wynikiem zbliżonym do uzyskanego w kryzysowym roku 2009, w którym udzielonych zostało 189 tys. kredytów o wartości 38,7 mld zł.

– Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami skala akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w 2015 r. była minimalnie lepsza niż w roku poprzednim. Mimo sceptycyzmu, który towarzyszył nastrojom bankowców po III kw. ostatecznie okazało się, że rynek powrócił do zdefiniowanej przez ZBP kilka lat temu tzw. organicznej zdolności do generowania wolumenu kredytów hipotecznych na poziomie 38-40 mld zł przy liczbie 180-190 tys. nowych umów kredytowych – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich. – Kluczowe dla osiągnięcia tego stanu były wyniki odnotowane w IV kw. 2015 r. i wyższa niż początkowo zakładano aktywność klientów. Jej źródeł można upatrywać w szeregu czynników wpływających mobilizująco na decyzje kredytobiorców, przede wszystkim w nieuchronności 15-procentowego wymogu w zakresie wkładu własnego, który obowiązuje od początku 2016 r., możliwych konsekwencji dodatkowych obciążeń nakładanych na sektor bankowy i oczekiwanego przez rynek wzrostu kosztów kredytu, a także ze względu na zmiany w programie MdM, które okazały się istotnym impulsem dla klientów banków, co znalazło odzwierciedlenie w wysokim zainteresowaniu udziałem w programie – dodaje Krzysztof Pietraszkiewicz.

Więcej umów kredytowych

Łączna wartość kredytów mieszkaniowych na koniec 2015 r., według danych bankowych gromadzonych w systemie SARFiN, wyniosła nieco ponad 374 mld zł. Oznacza to wzrost całkowitego stanu zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych w polskich bankach o 0,93 proc. (w ujęciu nominalnym o 3,452 mld zł) w porównaniu do stanu na koniec III kw. 2015 r. oraz o 6,77 proc. (23,728 mld zł) wobec wyniku odnotowanego na koniec roku 2014. W odniesieniu do całkowitej liczby kredytów IV kw. 2015 r. zakończył się wzrostem łącznej liczby czynnych umów kredytowych o 29 546 (o 1,5 proc.) w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym portfel kredytów mieszkaniowych powiększył się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: