Bank i Klient: Exit strategy: wyzwania dla EBC

BANK 2010/06

Europejski Bank Centralny, reagując na kryzys, zastosował wyjątkowe narzędzia. Chodziło nie tylko o uspokojenie rynku pieniężnego i ożywienie gospodarek krajów wspólnoty.

Paweł Smaga

Cóż takiego się stało? Oprócz obniżenia stóp procentowych (stopy operacji refinansujących) o 325 pkt. b. do poziomu 1 proc. EBC wprowadził niestandardowe środki (quantitative easing, credit easing, enhanced credit support) mające na celu usprawnienie funkcjonowania rynku pieniężnego, pomoc bankom w utrzymaniu płynności, a tym samym zahamowanie spadku dynamiki akcji kredytowej w strefie euro. Obejmowały one m.in. wydłużenie horyzontu operacji refinansujących do 6 i 12 miesięcy, poszerzenie listy papierów wartościowych przyjmowanych jako zabezpieczenia, umowy swapowe (z innymi bankami centralnymi), dostarczające płynności w walutach obcych (głównie dolarach amerykańskich) oraz program wykupu obligacji emitowanych przez europejskie banki. Beneficjentem łagodnego nastawienia w polityce monetarnej miał być w dużej mierze sektor bankowy, gdyż to kredyt bankowy stanowi podstawowe źródło finansowania sektora MŚP, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: