Bank i Klient: Facylitacja pracy zespołowej

BANK 2010/06

Zwiększanie wydajności pracowników stało się obecnie jednym z najważniejszych zadań nie tylko dla działów HR, lecz także dla całego managementu firmy. Przeprowadzone przez Institute for Corporative Productivity ( i4cp) badania ujawniły, że ponad 90 proc. respondentów przewiduje, iż w ciągu dziesięciu najbliższych lat problem wydajnej pracy będzie nabierał coraz większego znaczenia.

Zwiększanie wydajności pracowników stało się obecnie jednym z najważniejszych zadań nie tylko dla działów HR, lecz także dla całego managementu firmy. Przeprowadzone przez Institute for Corporative Productivity ( i4cp) badania ujawniły, że ponad 90 proc. respondentów przewiduje, iż w ciągu dziesięciu najbliższych lat problem wydajnej pracy będzie nabierał coraz większego znaczenia.

Joanna Michalska

Potrzeba odkrycia nowych zasad pracy, wypracowania skutecznych metod i rozwiązań starych problemów staje się sprawą niezwykle ważną, również dla organizacji bankowych. W tej perspektywie wzrasta rola pracy zespołowej, która zdaje się być remedium na wiele problemów, z jakimi banki borykają się w czasie kryzysu, jak choćby ograniczone zasoby kadrowe. Wskutek redukcji etatów, wstrzymania zatrudniania oraz odejść pracowników na wcześniejszą emeryturę, instytucje finansowe mogą mieć trudności z terminowym wypełnianiem bieżących zadań. Wielu menedżerów uważa, że to właśnie potencjał tkwiący w zespołach powinien wypełnić niedobory powstałe z przyczyn redukcji etatów czy utraty kompetencji. Jedna trzecia przedsiębiorców, przebadanych przez i4cp, twierdzi, że na wzrost wydajności pracy w najbliższych miesiącach największy wpływ będzie miała lepsza współpraca między członkami zespołów pracowniczych.

Zalety i wady pracy zespołowej

Już od dawna w bankach dostrzeżono atuty pracy zespołowej, czego przykładem jest choćby powszechna praktyka tworzenia, na potrzeby danego przedsięwzięcia, wewnątrzbankowych zespołów projektowych. Współczesne środowisko pracy wymaga od osób zarządzających większego nastawienia na współpracę i dzielenie się odpowiedzialnością poprzez zasięganie opinii grup i zespołów. Ponadto prawidłowo dobrani członkowie zespołu i uzupełniające się ich umiejętności, przyspieszają realizację projektów, zwiększają prawdopodobieństwo ich powodzenia, a nade wszystko sprzyjają wyższej wydajności pracy. Sedno pracy zespołowej sprowadza się do równania 2+2> 4. Psychologowie pracy twierdzą, że prawidłowy podział zadań między uczestników projektu uruchamia efekt synergii, dzięki któremu wykonywane są one bardziej efektywnie.

Facylitacja bezpośrednio wpływa na wydobycie i racjonalne, kreatywne wykorzystanie zasobów tkwiących w pracownikach.

Pracy zespołowej można przypisać jeszcze inne zalety, takie jak ułatwienie transferu informacji czy usprawnienie procesu kontroli, jakże koniecznych w pracy w bankowości (patrz tabela 1). Praca w grupie może również przeciwdziałać spadającej motywacji i efektywności. W czasie obniżek płacowych, coraz większej ilości zadań realizowanych przez coraz mniejszą liczbę osób oraz poczucia zagrożenia zwolnieniem pogarsza się atmosfera, a pracownicy przestają pracować tak efektywnie jak zazwyczaj. Dzięki koncepcji pracy zespołowej możliwe jest równoważenie powyższych wahań w zakresie wydajności indywidualnych pracowników. Jeśli nawet w danym okresie pracownik nie jest tak efektywny jak zazwyczaj, prace nad projektem toczą się dalej – mniejsza wydajność jednego z członków grupy nie rzutuje istotnie na realizację zadania w takim stopniu, jak w przypadku pracy indywidualnej.

Mimo powszechnego przekonania, że grupa jest bardziej efektywna niż jednostka, warto pamiętać, że zespół to żywy, dynamiczny system. Cechuje go unikalny temperament, wizja i indywidualna osobowość. Jego kulturę tworzą bowiem członkowie grupy z ich ujawnionymi i skrytymi zasadami postępowania i poglądami oraz wartościami. To skutkować może ujawnieniem się w pracy grupy negatywnych zjawisk, takich jak:

 • Hamowanie społeczne, które polega na tym, że przy niektórych rodzajach zadań obecność innych osób wpływa negatywnie na sprawność działania jednostki.
 • Próżniactwo społeczne – to zjawisko ujawnia się wtedy, gdy następuje ogólny spadek zaangażowania i obniżenie jakości wykonywania zadania, wywołany świadomością, że przy pracy zespołowej nie da się określić wpływu indywidualnej pracy na wynik.
 • Tendencyjna komunikacja informacji podzielanej, którą należy rozumieć jako zjawisko występujące w dyskusji grupowej, polegające na tym, że jej członkowie poruszają i przekazują częściej te informacje, które już są znane innym uczestnikom.
 • Syndrom „grupowego ogłupienia” – grupa podejmuje błędną decyzję dlatego, że zależy jej bardziej na poczuciu spójnoś...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: