Bank i Klient: Faktoring rośnie w siłę

BANK 2011/04

O prawie 30 proc. wzrosły w 2010 r. obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. Oznacza to powrót do długoterminowego trendu wzrostowego, który został przerwany w 2009 r. z powodu kryzysu finansowego i spowolnienia polskiej gospodarki.

O prawie 30 proc. wzrosły w 2010 r. obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. Oznacza to powrót do długoterminowego trendu wzrostowego, który został przerwany w 2009 r. z powodu kryzysu finansowego i spowolnienia polskiej gospodarki.

Andrzej Ratajczyk

Jedną z największych bolączek polskiej gospodarki, odczuwanych zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego, jest zjawisko wydłużania terminów płatności. W czasach, kiedy zatory płatnicze są na porządku dziennym, problemów z terminowym zwrotem należności nie mają w zasadzie tylko firmy współpracujące z wielkimi korporacjami. Dla innych firm jednym z możliwych sposobów na zachowanie płynności finansowej może być faktoring.

Forma finansowania

Faktoring to finansowanie niewymagalnych, bezspornych wierzytelności, potwierdzonych fakturami z odroczonym terminem płatności. Ta forma finansowania najczęściej mylnie kojarzona jest ze skupowaniem wierzytelności w celu np. ich windykacji, podczas gdy jest to szybsza i wygodniejsza forma finansowania działalności gospodarczej, zapewniająca stały strumień środków finansowych. Finansowanie faktoringiem polega przede wszystkim na tym, że prawa do wierzytelności dostawcy towarów lub usług w stosunku do jego odbiorców zostają przeniesione na firmę faktoringową, która niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów (faktury oraz dokumentów potwierdzających odbiór towaru) stwierdzających istnienie wierzytelności wypłaca dostawcy środki finansowe. Oznacza to, że dostawca nie musi oczekiwać nierzadko 30, 60 lub 90 dni na zapłatę od odbiorcy.

Każdy przedsiębiorca, który uczestniczy w obrocie handlowym, ma odbiorców swoich towarów i usług oraz rozlicza się z nimi na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności może zapewnić sobie finansowanie faktoringiem. – W ramach faktoringu klient otrzymuje wiele dodatkowych usług, takich jak: weryfikacja kontrahentów, kontrola płatności od kontrahentów, księgowanie płatności na kontach rozliczeniowych, raportowanie, monitorowanie dłużników po upływie terminu płatności, usługi windykacji miękkiej – mówi Mirosław Jakowiecki, prezes zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o., przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów (PZF). – Faktoring pomaga w skróceniu cyklu należności i pozwala poprawić i utrzymać płynność finansową.

Mirosław Jakowiecki
prezes zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o., przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Pomyślna sytuacja gospodarcza oraz rosnąca świadomość korzyści wynikających ze stosowania faktoringu wśród przedsiębiorców sprzyjają popularyzacji tej usługi finansowej w Polsce. Wierzymy, że przewaga faktoringu nad innymi formami finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym możliwość zarządzania należ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: