Bank i Klient: Finansowanie hipoteczne po nowemu

BANK 2017/04

Prawo do udzielania kredytów hipotecznych będzie zastrzeżone wyłącznie dla banków, instytucji kredytowych i SKOK-ów, a pośrednicy i ich agenci nie będą mogli pobierać od kredytodawców wynagrodzenia z tytułu dokonanych sprzedaży. Takie rozwiązania przewiduje, uchwalona przez Sejm 24 lutego br., Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Jerzy Majka

Bezpośrednią przesłanką dla przyjęcia nowej regulacji była konieczność implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień unijnej Dyrektywy 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Twórcy nowej ustawy zdecydowali się na ujęcie całej problematyki związanej z finansowaniem hipotecznym w jednym akcie prawnym, pomimo iż unijne przepisy nie nakładały na kraje członkowskie takiego obowiązku. „Projektowane regulacje powinny przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnić pozycję konsumenta na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Niejako „przy okazji” dokonano również szeregu zmian w obowią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: