Bank i Klient: Forum Bankowe 2014

BANK 2014/04

"Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego" - tak brzmiało motto tegorocznego Forum Bankowego, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Forum odbyło się 12 marca br. w warszawskim hotelu Sheraton. Przybyło nań kilkuset znamienitych gości – przedstawicieli rządu, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy zarządów banków. Nie zabrakło również polityków i ekspertów rynku finansowego. Kuluarowe dyskusje oraz panele tematyczne zdominowały: unia bankowa, wychodzenie z recesji, nowe regulacje dla sektora finansowego oraz nowy model efektywnej ochrony konsumenta usług bankowych.

Z bogatej plejady wystąpień i paneli wybraliśmy fragmenty wypowiedzi Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich; Mateusza Szczurka, ministra finansów oraz Marka Belki, prezesa Narodowego Banku Polskiego

Krzysztof Pietraszkiewicz: Przełomowy dla polskiego sektora bankowego był rok 2008 – rok kryzysu finansowego. Wtedy to, pół roku przed jego wystąpieniem, podczas naszego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: