Bank i Klient: Fundusz gwarancyjny dla innowacyjnych MŚP

BANK 2016/03

Od marca br. banki będą udzielać proinnowacyjnych kredytów innowacyjnym mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Rusza najnowszy program publiczny, podjęty w ramach rządowego programu naprawczego ds. wykorzystania środków unijnych alokowanych na lata 2007-2013. W efekcie 250 mln zł trafi w formie rewolwingowej do sektora MŚP.

Od marca br. banki będą udzielać proinnowacyjnych kredytów innowacyjnym mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Rusza najnowszy program publiczny, podjęty w ramach rządowego programu naprawczego ds. wykorzystania środków unijnych alokowanych na lata 2007-2013. W efekcie 250 mln zł trafi w formie rewolwingowej do sektora MŚP.

Arkadiusz Lewicki

Nowy instrument opracowano w błyskawicznym tempie. Od podjęcia w grudniu ub. r. przez nowy rząd kierunkowej decyzji o zmianach w budżetach programów do zakończenia prac ze środowiskiem wdrożeniowym (bankowym) upłynęły zaledwie dwa miesiące. W dużej mierze udało się to dzięki sięgnięciu po sprawdzoną rynkowo macierz innego instrumentu publicznego - tj. największego krajowego programu gwarancyjnego, jakim jest program "Gwarancje de minimis" (PLD). Ale nowy instrument posiada wiele dodatkowych cech, które czynią go atrakcyjnym tak dla przedsiębiorców, jak i banków, które zachęca się tu do podjęcia części ryzyka innowacyjnego klienta. Nowy fundusz wpisany został także jako instrument proinnowacyjny rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Gwarancje na innowacje pozwolą także przetestować pilotażowo mechanizm tzw. gwarancji innowacyjnej, przed uruchomieniem Funduszu Gwarancyjnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z perspektywy 2014-2020, w którym na takie wsparcie zaplanowano ponad pół miliarda złotych.

24 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z dziesięcioma bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Będę to banki komercyjne i oba zrzeszenia banków spółdzielczych. Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej o wartości ponad 400 mln zł. Gwarancje udzielane będą ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tylko do 31 grudnia 2016 r.

Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Banku, Banku BPH, Banku Millennium, Banku Zachodnim WBK, ING Banku Śląski, mBanku, PKO Banku Polskim, Raiffeisen Banku Polska oraz w bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie Banku BPS i Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB-Bank).

Nowe gwarancje umożliwią przedsiębiorcom finansowanie działalności innowacyjnej. Dostępny budżet gwarancyjny pozwoli na objęcie gwarancjami akcji kredytowej o wartości 416 mln zł.

W ocenie ekspertów gwarancje dla innowacyjnych firm będą trakcyjne. Zabezpieczenia te będą bowiem udzielane bez opłat prowizyjnych i na równie prostych zasadach jak w powszechnie już znanym na rynku programie "Gwarancje de minimis". Gwarancje te zabezpieczą spłatę 60 proc. wartości kredytu, ale jednostkowa wysokość gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Maksymalny okres ich udzielenia wyniesie do 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

bank.2016.03.wykres.155.a

Nowy produkt będzie dostępny w ofercie banków do końca 2016 r., co wynika z harmonogramu wdrożenia wspomnianego programu naprawczego. Z końcem roku mija bowiem termin, w jakim Polska musi zakontraktować środki unijne z ubiegłej perspektywy finansowej. Należy przypomnieć, że z końcem tego roku zakończy aktywność także program "Gwarancje de minimis". Środowisko bankowe oraz klienci banków przypominają, że zostało tylko dziesięć miesięcy na przygotowanie i wdrożenie nowego powszechnego system gwarancyjnego dla polskiego biznesu.

bank.2016.03.foto.154.a.400xTadeusz Kościński

Realizacja Funduszu Gwarancyjnego wpisuje się w działania "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Zwiększenie udziału instrumentów zwrotnych kosztem dotacji wpłynie na efektywność inwestowania funduszy europejskich, a przez to na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Osiągnięcie ambitnych celów, które wyznaczone zostały w "Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", zakłada partnerską współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym. Przejawem takiego współdziałania jest Fundusz Gwarancyjny, angażujący banki komercyjne w inwestowanie funduszy europejskich w polską gospodarkę. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają nowy impuls do rozwoju, co w praktyce przełoży się na zwiększenie ich potencjału innowacyjnego - powiedział Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

bank.2016.03.foto.154.b.400xDariusz Kacprzyk

Wprowadzane właśnie gwarancje dla innowacyjnych firm to kolejny - oprócz "Gwarancji de minimis" i gwarancji w ramach programu COSME - produkt w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego, który służyć będzie wsparciu rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Przedsiębiorcy oceniają gwarancje jako cenne narzędzie, które daje poczucie realnego, funkcjonalnego wsparcia od państwa. Poza tym doświadczenia BGK pokazują, że efekty takich programów przekładają się na pozytywne zmiany w skali makroekonomicznej. Jako państwowy bank rozwoju kontynuujemy działania polegające na wspieraniu sektora MŚP, które są naturalną częścią naszej misji i strategii - powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

bank.2016.03.foto.155.b.400xKrzysztof Pietraszkiewicz

W opinii banków udało się wypracować dobry instrument finansowy. To instrument, który musi sprawdzić się w warunkach podwyższonego ryzyka, jakie towarzyszy działalności innowacyjnej. W związku z tym musi on zachęcić sektor prywatny do podjęcia części tego ryzyka. Wydaje się, że taką wystarczającą zachętę udało się wypracować. Składa się na nią przede wszystkim wykorzystanie sprawdzonego wehikułu finansowego z programu "Gwarancje de minimis" oraz akceptowalne przez rynek kryteria innowacyjności. Mamy nadzieję, że pilotaż się powiedzie i podejście to zostanie zastosowane w kolejnych programach gwarancyjnych, a sam system gwarancyjny w Polsce uzyska ciągłość także po 2016 r. - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

 

Udostpnij artyku: