Bank i Klient: Fundusz gwarancyjny dla innowacyjnych MŚP

BANK 2016/03

Od marca br. banki będą udzielać proinnowacyjnych kredytów innowacyjnym mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Rusza najnowszy program publiczny, podjęty w ramach rządowego programu naprawczego ds. wykorzystania środków unijnych alokowanych na lata 2007-2013. W efekcie 250 mln zł trafi w formie rewolwingowej do sektora MŚP.

Od marca br. banki będą udzielać proinnowacyjnych kredytów innowacyjnym mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Rusza najnowszy program publiczny, podjęty w ramach rządowego programu naprawczego ds. wykorzystania środków unijnych alokowanych na lata 2007-2013. W efekcie 250 mln zł trafi w formie rewolwingowej do sektora MŚP.

Arkadiusz Lewicki

Nowy instrument opracowano w błyskawicznym tempie. Od podjęcia w grudniu ub. r. przez nowy rząd kierunkowej decyzji o zmianach w budżetach programów do zakończenia prac ze środowiskiem wdrożeniowym (bankowym) upłynęły zaledwie dwa miesiące. W dużej mierze udało się to dzięki sięgnięciu po sprawdzoną rynkowo macierz innego instrumentu publicznego – tj. największego krajowego programu gwarancyjnego, jakim jest program „Gwarancje de minimis” (PLD). Ale nowy instrument posiada wiele dodatkowych cech, które czynią go atrakcyjnym tak dla przedsiębiorców, jak i banków, które zachęca się tu do podjęcia części ryzyka innowacyjnego klienta. Nowy fundusz wpisany został także jako instrument proinnowacyjny rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Gwarancje na innowacje pozwolą także przetestować pilotażowo mechanizm tzw. gwarancji innowacyjnej, przed uruchomieniem Funduszu Gwarancyjnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z perspektywy 2014-2020, w którym na takie wsparcie zaplanowano ponad pół miliarda złotych.

24 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z dziesięcioma bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Będę to banki komercyjne i oba zrzeszenia banków spółdzielczych. Pula dostępnych środków wynosi 250 mln zł, co pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej o wartości ponad 400 mln zł. Gwarancje udzielane będą ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tylko do 31 grudnia 2016 r.

Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Banku, Banku BPH, Banku Millennium, Banku Zachodnim WBK, ING Banku Śląski, mBanku, PKO Banku Polskim, Raiffeisen Banku Polska oraz w bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie Banku BPS i Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB-Bank).

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: