Bank i Klient: Fundusz mieszkań na wynajem

BANK 2014/01

Polski rząd uruchamia program, który wprowadzi nową jakość na rynku wynajmu mieszkań. Będzie on miał również istotne znaczenie społeczne, da szansę rozwoju zawodowego wielu ludziom, którzy nie posiadają środków na własne lokum.

Polski rząd uruchamia program, który wprowadzi nową jakość na rynku wynajmu mieszkań. Będzie on miał również istotne znaczenie społeczne, da szansę rozwoju zawodowego wielu ludziom, którzy nie posiadają środków na własne lokum.

JAN MAZUREK

Realizacja ambitnego programu została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego. W tym celu zostanie utworzony Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZ AN), za pośrednictwem którego będzie finansowane budownictwo mieszkań zbudowanych z przeznaczeniem na wynajem.

Fundusz zostanie utworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych. Akcje towarzystwa obejmie Bank Gospodarstwa Krajowego. Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ nadzoru administracji państwowej, będzie sprawować nadzór nad działalnością towarzystwa i funduszu. Ten ma rozpocząć działalność do końca pierwszego kwartału 2014 r.

Fundusz jako inwestor

– To bardzo ważny społecznie projekt, dlatego cieszę się, że możemy zaangażować doświadczenie i wiedzę ekspertów BGK w jego planowanie i realizację. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych został pomyślany tak, by wypełnić lukę między trudno dostępnymi lokalami komunalnymi o niskich czynszach a mieszkaniami wynajmowanymi komercyjnie. Punktem odniesienia będzie czynsz zbliżony do poziomu rynkowej stopy zwrotu z tego typu aktywów, czyli 4 proc. Dzięki założonej skali działania funduszu i jego dobrej organizacji będziemy mogli zaoferować Polakom atrakcyjne czynsze i w ten sposób np. zachęcić ich do znalezienia lepszej pracy w większej aglomeracji – powiedział Piotr Kuszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGK.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych będzie emitować niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, a obejmować je będzie Bank Gospodarstwa Krajowego w zamian za wnoszone wkłady pieniężne. Emisje certyfikatów będą przeprowadzane w miarę dokonywania nowych inwestycji. Docelowo fundusz zostanie zasilony kwotą 5 mld w okresie 4 lat. Pozwoli to na wybudowanie około 20 tys. mieszkań.

Zarządzaniem aktywami funduszu będzie zajmować się wyspecjalizowany podmiot – BGK Nieruchomości. Będzie on przeprowadzać analizy i wybierać najlepsze oferty deweloperskie, zawierać na rzecz funduszu transakcje kupna i sprzedaży własności budynków mieszkalnych, podpisywać umowy z najemcami, pobierać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: