Bank i Klient: Instrumenty UE 2014–2020 czas zacząć!

BANK 2014/10

Wystartowały pierwsze europejskie konkursy na narodowych pośredników finansowych nowych programów UE. Zakres wykorzystania programów przez polskich przedsiębiorców zależy m.in. od aktywności banków.

Wystartowały pierwsze europejskie konkursy na narodowych pośredników finansowych nowych programów UE. Zakres wykorzystania programów przez polskich przedsiębiorców zależy m.in. od aktywności banków.

ARKADIUSZ LEWICKI

Latem 2014 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ogłosił pierwsze konkursy dla instytucji finansowych – kandydatów na pośredników instrumentów finansowych programów Komisji Europejskiej. Konkursy dotyczą programów COSME i Horyzont 2020. COSME ma na celu poprawę warunków dla tworzenia, rozwoju i wzrostu konkurencyjności europejskich MŚP, natomiast Horyzont 2020 oferuje wsparcie dla badań naukowych i innowacji, w tym realizowanych na rzecz przedsiębiorstw i przez przedsiębiorstwa. Oba programy będą – a po części już są – realizowane w latach 2014-2020.

Dostępność finansowania

Uruchomione już instrumenty umożliwią bankom zwiększenie dostępności finansowania zewnętrznego dla europejskich MŚP, szczególnie notujących trudności w tym zakresie. Będzie to możliwe dzięki gwarancjom Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, pokrywającym do 50 proc. ewentualnych strat poniesionych przez instytucje oferujące produkty finansowe dla przedsiębiorców. Dzięki podziałowi ryzyka banki będą w stanie rozszerzyć zakres produktów oraz zaoferować finansowanie także tym firmom, które do tej pory nie mogły liczyć na kredyt – np. przez brak standardowo wymaganych zabezpieczeń, zbyt niski wkład własny bądź brak historii kredytowej. Gwarancje obejmą również finansowanie dla przedsiębiorców zaangażowanych w działalność innowacyjną, w której naturę wpisane jest ryzyko niepowodzenia. Umożliwią też przyciągnięcie do banków tych klientów, którym kredytu nie odmawiano, ale – ze względu na powyższe czynniki – cena produktu była dla nich zbyt wysoka.

W ogłoszonej latem ofercie EFI znalazły się dwa instrumenty gwarancyjne: Instrument Gwarancji Kredytowych oraz Instrument Gwarancyjny dla MŚP InnovFin.

Uruchomiony w ramach programu

COSME Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility – LGF) obejmuje m.in. instrumenty podziału ryzyka dla banków oferujących finansowanie małym i średnim przedsiębiorcom. Korzystające z produktów przedsiębiorstwa będą musiały spełnić definicję MŚP stosowaną przez Komisję Europejską (zatrudnienie poniżej 250 osób, roczne obroty nieprzekraczające 50 mln euro lub suma bilansowa nieprzekraczająca 43 mln euro; klasyfikacja ta obejmuje również firmy mikro). Celem instrumentu jest udostępnienie finansowania możliwie szerokiej grupie MŚP, stąd brak wyłączeń branżowych dla klientów banków. Jedyne ograniczenie w tej kwestii dotyczy sektorów tradycyjnie wykluczonych z instrumentów EFI: działalności nielegalnej, producentów tytoniu, destylowanych alkoholi, broni i amunicji, operatorów kasyn, przedsiębiorstw z branży IT oferujących usługi dla wyżej wymienionych itp.

Na kłopoty – gwarancje

Gwarancje oferowane przez EFI w programie COSME dotyczą pierwszej straty (first loss) i są ograniczone (capped) do nie więcej niż 20 proc. wartości portfela objętego umową. Stopa gwarancji może wynosić do 50 proc. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: