Bank i Klient: Interwencjonizm na przekór postępowi

BANK 2012/12

Pomysły rządu na upowszechnienie obrotu bezgotówkowego są kuriozalne i antyrynkowe. Obniżenie opłaty interchange może zaszkodzić rodzącemu się pozabankowemu rynkowi płatności.

Krzysztof Maciejewski

Czy grozi nam powrót do epoki ręcznego sterowania cenami? Oto bowiem senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy o usługach płatniczych, który zakłada stopniowe obniżenie do 0,5 proc. opłat tzw. interchange pobieranych przy transakcjach kartami. Ustawodawcy zwracają przede wszystkim uwagę na fakt, że te obowiązujące w Polsce są najwyższymi w Europie i wyno – szą ok. 1,6 proc. wartości transakcji opłacanej kartą debetową i ok. 1,5 proc. przy kartach kredytowych, podczas gdy średnie w UE wynoszą odpowiednio ok. 0,7 proc. i 0,84 proc.

C Tymczasem komisja opracowała projekt, który zmierza do obniżenia opłat do 0,5 proc. w 2016 r. – Projekt wpisuje się w politykę rządu polegają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: