Bank i Klient: Jak oszczędza polska klasa średnia

BANK 2017/07-08

W jakim stopniu dochody polskich gospodarstw domowych przekładają się na skłonność naszych rodaków do długoterminowego oszczędzania? Aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, należy w pierwszej kolejności poddać analizie postawy tej części polskiego społeczeństwa, która jest w stanie pozwolić sobie na regularne odkładanie nadwyżki finansowej.

Jerzy Rawicz

Obyczaje finansowe zamożniejszych Polaków wzięły w ostatnim czasie pod lupę dwie działające na polskim rynku instytucje finansowe: Deutsche Bank Polska oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Pramerica Życie. W pierwszym kwartale tego roku podmioty te, niezależnie od siebie, przeprowadziły badania ankietowe; każde z nich objęło reprezentatywną grupę tysiąca osób o średnich i wyższych dochodach. W badaniach przyjęto odmienne kryteria doboru respondentów. Deutsche Bank Polska skoncentrował się na osobach, których miesięczne dochody przekraczają kwotę 7500 z netto; według ekspertów banku stanowią one podstawę polskiej klasy średniej. Bardziej liberalne kryteria oceny zamożności przyjęło towarzystwo Pramerica Życie, którego ankieta uwzględniała przedstawicieli gospodarstw domowych uzyskujących co miesiąc przychód ponad 4000 zł netto. Amerykański ubezpieczyciel zdecydował się również zestawić ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: