Bank i Klient: Jak skutecznie zarządzać finansami firmy?

BANK 2016/04

Najnowsze badania dotyczące kondycji polskich przedsiębiorstw, zrealizowane przez Narodowy Bank Polski wskazują, że ich sytuacja ekonomiczna jest stabilna, a perspektywy rozwoju optymistyczne. Zdaniem ankietowanych, jednym z najważniejszych warunków rozwoju i czynnikiem decydującym o stanie firmy jest utrzymanie płynności finansowej, czyli zdolności do skutecznego zarządzania należnościami oraz zobowiązaniami.

Najnowsze badania dotyczące kondycji polskich przedsiębiorstw, zrealizowane przez Narodowy Bank Polski wskazują, że ich sytuacja ekonomiczna jest stabilna, a perspektywy rozwoju optymistyczne. Zdaniem ankietowanych, jednym z najważniejszych warunków rozwoju i czynnikiem decydującym o stanie firmy jest utrzymanie płynności finansowej, czyli zdolności do skutecznego zarządzania należnościami oraz zobowiązaniami.

Jak pokazuje Szybki Monitoring NBP1, od 2011 r. w ujęciu rocznym stopniowo rośnie odsetek firm, które cieszą się bezpiecznym poziomem płynności finansowej.

W przeprowadzonym w III kw. 2015 r. badaniu NBP (patrz 1.), blisko 80 proc. ankietowanych firm twierdziło, że nie miało problemu z regulowaniem zobowiązań względem swoich kontrahentów. Był to najwyższy wynik od początku okresu objętego badaniem, tj. od 1995 r.

Sprzyjające warunki dla biznesu potwierdza także raport z badania „Deloitte CFO Survey”, w którym udział wzięli dyrektorzy finansowi polskich firm. W opinii ankietowanych ekspertów nasza gospodarka powinna nadal rozwijać się dynamicznie. Według co drugiego z respondentów, perspektywy dla ich przedsiębiorstw w ciągu najbliższych miesięcy będą lepsze niż jeszcze pół roku temu2. Warto zauważyć, że wysoki poziom optymizmu w naszym kraju jest daleko poza zasięgiem innych państw, w których Deloitte przeprowadził analogiczne badanie.

– Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań to podstawa trwałego sukcesu w przypadku praktycznie każdego przedsięwzięcia biznesowego. Sprawne zarządzanie kapitałem przynosi przedsiębiorstwu podwójne korzyści.

Z jednej strony, zachowując płynność finansową, możemy się spokojnie rozwijać, a z drugiej – wzmacniamy swoją pozycję rynkową i budujemy wiarygodność firmy – mówi Jacek Rapcia, wiceprezes zarządu i CFO w KIR.

Dlatego warto uwzględniać dostępne na rynku nowoczesne narzędzia płatnicze, które ułatwiają przedsiębiorcom skuteczne zarządzanie płynnością finansową firmy, w tym zobowiązaniami wobec kontrahentów. Takim rozwiązaniem są np. przelewy natychmiastowe, realizowane w obsługiwanym przez KIR systemie Express Elixir.

Dla tych, którzy wybierają płatność w konkretnym momencie

Przelewy natychmiastowe to usługa, która jest ceniona przez użytkowników ze względu na możliwość realizowania przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: