Bank i Klient: Jak zwiększyć dostęp do kredytu przedsiębiorców branży telko?

BANK 2016/06

Czeka nas nieuchronna cyfryzacja: gospodarki, administracji i w końcu życia codziennego. Jak podkreślano w trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, jest to proces, w którym priorytetami są dostępność usług i bezpieczeństwo danych, a sukces ekonomiczny i społeczny odniosą państwa i społeczności, które zadbały o rozwój gospodarki elektronicznej w obu sektorach - i publicznym, i prywatnym.

Ignacy Kowalski

W ocenie ekspertów Polska jest w tej sprawie krajem kontrastów. Z jednej strony mamy ogromne zaległości (25% populacji wykluczonej cyfrowo), a z drugiej budzimy na świecie uznanie z powodu bardzo szybkiej i kreatywnie rozwijanej absorbcji wszelkich nowinek (np. polska bankowość elektroniczna).

Nadal jednak istnieją liczne bariery rozwoju gospodarki elektronicznej – prawne, społeczne (brak umiejętności cyfrowych), czy przede wszystkim infrastrukturalne (dostęp do sieci). Podstawowym warunkiem są jednak jakość i dostępność infrastruktury. Niwelacji tej bariery służą przede wszystkim programy publiczne.

W latach 2007-2013 był to Program Innowacyjna Gospodarka, zaś obecnie głównym wsparciem będzie Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W ramach tych programów podjęto się budowy infrastruktury szerokopasmowej, umożliwiającej dostę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: