Bank i Klient: Jakość, kompletność i standaryzacja danych – czynniki wpływające na przeciwdziałanie oszustwom finansowym

BANK 2016/10

Kluczowym elementem w procesie przeciwdziałania nadużyciom jest wymiana informacji o stwierdzonych fraudach między instytucjami finansowymi. W wykrywalności przestępstw istotne jest przekazywanie dobrego jakościowo i szerokiego zakresu informacji towarzyszących bądź wykorzystanych w wyłudzeniu lub próbie wyłudzenia. Przestępcy bowiem, w przypadku skutecznego ataku na jedną instytucję, zazwyczaj powielają schemat swojego działania, a niejednokrotnie także dane użyte do konkretnego wyłudzenia wykorzystywane są w kolejnych instytucjach. U podstaw skutecznego wykrywania tego typu przestępstw leży automatyzacja procesu, jego kompleksowość, a w tym standaryzacja danych.

Kluczowym elementem w procesie przeciwdziałania nadużyciom jest wymiana informacji o stwierdzonych fraudach między instytucjami finansowymi. W wykrywalności przestępstw istotne jest przekazywanie dobrego jakościowo i szerokiego zakresu informacji towarzyszących bądź wykorzystanych w wyłudzeniu lub próbie wyłudzenia. Przestępcy bowiem, w przypadku skutecznego ataku na jedną instytucję, zazwyczaj powielają schemat swojego działania, a niejednokrotnie także dane użyte do konkretnego wyłudzenia wykorzystywane są w kolejnych instytucjach. U podstaw skutecznego wykrywania tego typu przestępstw leży automatyzacja procesu, jego kompleksowość, a w tym standaryzacja danych.

Bartosz Wójcicki
Departament Produktów Bankowych BIK S.A.

Czym jest fraud – definicje

Aby skutecznie przeciwdziałać stratom instytucji finansowych z tytułu nadużyć (popularnie nazywanymi „fraudami”), należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad definicją, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest fraud. W Kodeksie karnym zostały określone przepisy obejmujące swoim zakresem zarówno oszustwo (art. 286 k.k.), jak również oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.), jednak wydaje się, że nie wyczerpują one wszystkich możliwych przypadków wystąpienia fraudu. W ocenie praktyków jedną z najtrafniejszych definicji fraudu jest ta opracowana przy współpracy stowarzyszeń Biegłych ds. Wykrywania Nadużyć Gospodarczych (ACFE), Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA). Zgodnie z tą definicją nadużycie gospodarcze jest to każde celowe działanie bądź zaniedbanie skutkujące osiągnięciem korzyści przez sprawcę lub poniesieniem straty przez ofiarę, dokonane za pomocą wprowadzenia w błąd. Ta definicja pośrednio wskazuje także na podstawową różnicę pomiędzy ryzykiem kredytowym a ryzkiem wyłudzenia (które jest elementem ryzyka operacyjnego) – w przypadku ryzyka kredytowego klient ma intencję spłaty. Z kolei w przypadku wyłudzeń mamy do czynienia z brakiem takiej intencji już od początku ubiegania się przez potencjalnego klienta o finansowanie. O ile wspólnym punktem na właściwą ocenę zarówno ryzyka kredytowego, jak i operacyjnego jest moment analizy aplikacji kredytowej (wniosku o kredyt), to największą trudnością w wychwytywaniu nadużyć jest właśnie uchwycenie faktu celowego działania przestępcy. W celu zwiększenia skuteczności wychwytywania aplikacji kredytowych charakteryzujących się zwiększonym ryzykiem wyłudzenia instytucje finansowe korzystają z zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które wspierają proces detekcji takich aplikacji kredytowych.

{module BanerB1}

Standaryzacja danych

Systemy antyfraudowe działają na zasadzie porównywania danych z bieżącej aplikacji kredytowej z innymi aplikacjami (także historycznymi). W przypadku korelacji danych (lub nieścisłości w podawanych w danej aplikacji kredytowej informacji) systemy te oznaczają dany wniosek jako wymagający dodatkowej analizy. Oczywisty jest fakt, że dane użyte do takiego porównania powinny być jak najlepszej jakości, w szczególności muszą być wystandaryzowane. Bo o ile standaryzacja danych, np. teleadresowych, dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego jest sprawą mniej istotną, to w przypadku weryfikacji antyfraudowej może mieć kluczowe znaczenie. Aspekt ten można wyjaśnić na prostym przykładzie adresu: na potrzeby dostarczenia korespondencji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: