Bank i Klient: Jeśli wiesz, jakie są twoje korzenie, łatwiej jest ci wytyczać drogę naprzód

BANK 2014/11

Z Hermanem Harderem, dyrektorem Centrum Historycznego SNS, rozmawia Agnieszka Krawczyk.

Z Hermanem Harderem, dyrektorem Centrum Historycznego SNS, rozmawia Agnieszka Krawczyk.

Centrum Historyczne SNS ulokowane w prawdziwych wnętrzach banku oszczędnościowego wygląda imponująco. Jaka idea przyświecała jego utworzeniu?

- Rozpocząłem swoją pracę dla Banku SNS jako dyrektor Archiwum Fransa Walkate w 1994 r. Frans Walkate (1866-1943), były dyrektor banku, pozostawił mu kolekcję wizerunków miasta Kampen, zawierającą zdjęcia, malowidła oraz mapy topograficzne. Uważał, że krajowe i miejskie archiwa mają braki w swoich kolekcjach. Około roku 1900, pomimo upowszechniania się fotografii, zdjęcia nie były archiwizowane. Walkate podjął więc inicjatywę stworzenia swojej własnej fotograficznej bazy danych.

Banki oszczędnościowe odegrały istotną rolę nie tylko w powstaniu Banku SNS, ale także w rozwoju holenderskiego rynku finansowego. Biografia Fransa Walkate jest tego najlepszym przykładem. Jakie były początki projektu budowy Centrum Historycznego?

- Około roku 2000, zgodnie z ideą Fransa Walkate, podjąłem inicjatywę stworzenia i prowadzenia archiwum historycznego dla Banku SNS. Wszystkie archiwa poprzedników Banku SNS zostały uporządkowane i przekazane do archiwum narodowego. Wysiłek pozbierania materiałów obejmujących prawie 200 lat historii znalazł swój finał w 2010 r.

Społeczne zainteresowanie oszczędzaniem i produktami oszczędnościowymi istotnie wzrosło od czasu świa - towego kryzysu finansowego, a tym samym wzrosło zainteresowanie historią korporacyjną. Dlatego też w 2013 r. Archiwum Fransa Walkate oraz Archiwum Historyczne Banku SNS zostały połączone, w efekcie czego powstało dzisiejsze Centrum Historyczne SNS.

Jakie eksponaty są prezentowane w Centrum?

- Nasze firmowe zbiory są rozlokowane w ośmiu krajowych i miejskich archiwach na terenie całego kraju. Zostało to uczynione celowo, aby zachować ich społeczno-gospodarczy kontekst. W trakcie moich poszukiwań firmowych archiwów w naszych własnych bankach oszczędnościowych znalazłem wspaniałe materiały. Na szczęście pozwolono mi przewieźć te "przypadkowe znaleziska" do Kampen. Centrum posiada obecnie zdjęcia i inne eksponaty - od ksiąg kasowych do skarbonek świnek, od znaczków do kart debetowych, od książeczek bankowych do plakatów reklamowych.

Czy tworząc swoje Centrum Historyczne, korzystaliście z przykładów innych podobnych instytucji?

- Centrum Historyczne SNS utrzymuje dobre relacje z departamentami historii korporacyjnej trzech głównych banków w Holandii, a mianowicie ABN-AMRO, Rabobanku oraz ING. Ponadto jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Historii Bankowej i Finansowej. Dzięki tej sieci kontaktów regularnie odwiedzam inne archiwa instytucji finansowych. Ostatnio byłem na przykład w archiwum Rotschildów w Londynie. Nasze centrum wyróżnia jednak szczególny nacisk na produkty oszczędnościowe oraz lokalizacja - we wnętrzach prawdziwego banku oszczędnościowego. Mamy więc archiwum w oryginalnym ujęciu - to wyjątkowa, jak na holenderskie standardy, kombinacja.

Z jakich środków finansowane jest centrum? Czy otrzymaliście wsparcie ze środków publicznych bądź innych źródeł?

- Centrum Historyczne SNS finansowane jest w 100 proc. przez SNS Bank. Zatrudniamy trzech pracowników w niepełnym wymiarze godzin, pracuje dla nas także siedmiu wolontariuszy.

Czego możemy nauczyć się z historii?

- Eksponaty i zdjęcia dotyczące naszej przeszłości (sięgającej 1817 r.) potwierdzają to, że Bank SNS był i chce być przystępnym bankiem dla zwykłych ludzi. Obecny Bank SNS wciąż służy tej samej grupie klientów, do której kierował swoją ofertę w początkach XIX w. Przeszłość jest ważna nie tylko ze względów nostalgicznych, ale również ze względu na bieżącą politykę firmy. Jeśli wiesz, jakie są twoje korzenie, łatwiej jest ci wytyczać drogę naprzód... Ponadto nazwa SNS Bank oznacza Spółdzielcze Holenderskie Banki Oszczędnościowe (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken). Dzielenie się historią stało się istotnym spoiwem dla naszego banku. Zyskała na niej również współpraca wewnątrz naszej firmy.

bank.2014.11.foto.205.250xCentrum Historyczne SNS (SNS Historisch Centrum)

Centrum Historyczne SNS składa się z trzech podstawowych komponentów: autentycznego monumentalnego wnętrza banku oszczędnościowego, archiwum stworzonego przez Fransa Walkate i nazwanego jego imieniem oraz Archiwum Historycznego SNS.

Centrum zajmuje się zbieraniem eksponatów, zarządzaniem archiwami, organizowaniem wystaw oraz dostarcza treści do publikacji o historii banku SNS oraz miasta Kampen. Centrum współpracuje również blisko z innymi muzeami bankowymi. W ramach kontraktu Archiwum SNS zajmuje się tworzeniem archiwum miejskiego dla Amsterdamu oraz archiwizuje eksponaty zebrane przez Fransa Walkate. Kolekcjami zarządza Centrum Historyczne SNS.

Zawiera ono informacje o tym jak, kiedy i przez kogo został stworzony bank, jak przebiegały fuzje, jak zarządzano oszczędnościami etc. Odgrywa także, poza informacyjną, istotną rolę w rozwoju archiwów i promocji. Pomaga bankom organizować wystawy i tworzyć księgi pamiątkowe. Centrum zapewnia także wsparcie w prowadzeniu badań i wydawaniu publikacji.

Źródło: www.snshistorischcentrum.nl/about_us.html

 

 

Udostępnij artykuł: