Bank i Klient: Kolejny rok pozytywnego testu dla banków

BANK 2019/02

Styczeń 2019 r. to miesiąc ocen i podsumowań wyników sektora bankowego w roku 2018. Związek Banków Polskich podsumował trzy ważne programy publiczne skierowane do przedsiębiorców, w których podstawą sukcesu jest udział sektora bankowego. ZBP zreasumował wyniki programów: „Gwarancji de minimis”, „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz programu wieloletniego na rzecz instrumentów finansowych UE w Polsce. W 2018 r. łącznie w ramach tych programów 314 banków obsłużyło 22 tys. przedsiębiorców, udzielając prawie 21 mld zł preferencyjnego kredytu. Łączna wartość kredytu udzielonego w ramach ww. programów od początku ich uruchomienia do 2018 r. wyniosła ponad 120 mld zł i trafiła do 164 tys. przedsiębiorców. Opisane programy są przykładem udanego mariażu sektora publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

Styczeń 2019 r. to miesiąc ocen i podsumowań wyników sektora bankowego w roku 2018. Związek Banków Polskich podsumował trzy ważne programy publiczne skierowane do przedsiębiorców, w których podstawą sukcesu jest udział sektora bankowego. ZBP zreasumował wyniki programów: „Gwarancji de minimis”, „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz programu wieloletniego na rzecz instrumentów finansowych UE w Polsce. W 2018 r. łącznie w ramach tych programów 314 banków obsłużyło 22 tys. przedsiębiorców, udzielając prawie 21 mld zł preferencyjnego kredytu. Łączna wartość kredytu udzielonego w ramach ww. programów od początku ich uruchomienia do 2018 r. wyniosła ponad 120 mld zł i trafiła do 164 tys. przedsiębiorców. Opisane programy są przykładem udanego mariażu sektora publicznego i prywatnego na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

Polskie banki w ramach największego programu gwarancyjnego (program gwarancji de minimis) w Polsce i jednego z największych w Europie, udzieliły do końca 2018 r. prawie 98 mld zł kredytu 143,5 tys. przedsiębiorców. Na koniec 2018 r. w programie brało udział 314 banków, które w tymże roku udzieliły 18,1 mld zł preferencyjnego kredytu. Sektor bankowy realizuje powyższe działania w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, którego kluczowym elementem jest program gwarancji de minimis. Gwarancje te mają na celu poprawę dostępu do finansowania dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i zapewnienie oferty powszechnie dostępnych zabezpieczeń wspierających powstawanie i rozwój przedsiębiorstw. Gwarancja de minimis to jedna z form zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Klienci banków uzyskują dzięki temu programowi przede wszystkim większą dostępność do kredytu (dla klientów z krótką historią kredytową lub nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu), w tym obniżenie kosztów zabezpieczenia i kredytu, ale również oszczędzają czas (wszystkie formalności załatwiane są w banku kredytującym). Efekty działania programu są już widoczne. Z badań przeprowadzonych na zlecenie ZBP w 2018 r. wynika, że obecnie tylko 16% MŚP poszukujących finansowania zewnętrznego uznaje brak wystarczających zabezpieczeń kredytowych jako poważną barierę w dostępie do finansowania. Z badań BGK wynika zaś, że w 2018 r. ponad polowa (54%) klientów banków, którzy skorzystali z gwarancji de minimis nie otrzymałaby kredytu w ogóle lub w oczekiwanej wysokości i czasie, co uniemożliwiłoby im nie tylko kontynuowanie działalności gospodarczej, ale przede wszystkim wzrost.

Arkadiusz Lewicki
Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych oraz dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: