Bank i Klient: Konsumenci mają poczucie bezpieczeństwa

BANK 2014/02

Z dr. Marcinem Idzikiem, dyrektorem w TNS Polska, rozmawiają Przemysław Barbrich i Jan Osiecki

Od przeszło 20 lat TNS na zlecenie Związku Banków Polskich przeprowadza cykliczne badanie koniunktury bankowej – „Monitor Bankowy”. Co można odczytać z jego wyników?

– Badania informują o aktywności konsumentów i przedsiębiorców na rynku finansowym. Ukierunkowane są na funkcje prognostyczne, ale – niejako przy okazji – jest to również głos środowiska bankowego, swoista platforma konsultacji i oceny ważnych z perspektywy sektora wydarzeń. Z badania dowiadujemy się, jakich zmian na rynku spodziewają się bankowcy po stronie popytowej i podażowej. Obecnie monitorujemy 52 wskaźniki, w tym dotyczące rynku kredytowego, depozytowego, prognoz makroekonomicznych, cen kursów walut, inflacji, oprocentowania kredytów itp. Powodem naszego zadowolenia jest fakt, iż w środowisku makroekonomistów Pengab oceniany jest jako ważny miernik obecnej kondycji sektora bankowego.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: