Bank i Klient: Konto dla każdego?

BANK 2011/11

Unia Europejska dąży do zwiększenia liczby konsumentów korzystających z kont bankowych i wirtualnych płatności. Wielu jednak na to nie stać. Dla takich osób urzędnicy Wspólnoty wymyślili podstawowy rachunek bankowy, czyli tanie konto dostępne dla każdego.

Unia Europejska dąży do zwiększenia liczby konsumentów korzystających z kont bankowych i wirtualnych płatności. Wielu jednak na to nie stać. Dla takich osób urzędnicy Wspólnoty wymyślili podstawowy rachunek bankowy, czyli tanie konto dostępne dla każdego.

Piotr Kucharski

Światem nadal rządzi gotówka. Dzieje się tak, choć banki oraz inne instytucje finansowe z każdym rokiem coraz mocniej promują nowe formy płatności, które nie wymagają tradycyjnych pieniędzy. W Unii Europejskiej wartościowy udział gotówki we wszystkich płatnościach wynosi 78 proc.

Za drogie konta

W wielu państwach Europy Zachodniej istnieją regulacje prawne wymuszające posiadanie konta bankowego. W Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii pracodawcy mają obowiązek przelewać wynagrodzenia na konta pracowników. Również podatki płaci się w tych państwach przelewem. Równolegle prowadzone są programy mające zagwarantować dostęp do podstawowego rachunku nawet osobom, które z powodu niskich lub niestałych przychodów nie są dla banków atrakcyjnym klientem. Mimo podejmowanych działań grupa finansowo wykluczonych wciąż pozostaje liczna.

Według danych Komisji Europejskiej ok. 30 mln unijnych konsumentów powyżej 18. roku życia nie ma konta bankowego. Z tego ponad jednej piątej banki odmówiły założenia rachunku. Najczęstszymi powodami odrzucenia wniosków były m.in. niewystarczające zarobki, brak dokumentów potwierdzających pobyt w określonym kraju lub zła historia kredytowa.

Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej godzi to w zasadę jednolitego dostępu do rynku. – Dostęp do podstawowego konta bankowego to jeden z priorytetów Aktu o jednolitym rynku. Dzięki niemu możliwe jest poprawienie warunków życia milionów Europejczyków. Jest ważne, aby położyć kres praktykom, z powodu których część osób pozbawiona jest dostępu do tego rodzaju podstawowych i kluczowych usług. W ten sposób umożliwimy im pełne uczestnictwo w społeczeństwie, w którym żyją, oraz korzystanie z dobrodziejstw jednolitego rynku – stwierdził Michel Barnier, komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i usługi.

Kolejnym problemem są nadmierne opłaty za korzystanie z bankowych rachunków. Z analizy Komisji Europejskiej wynika, że najwięcej za utrzymanie konta bankowego w całej Unii płacą Hiszpanie. Średnia dla tego kraju to 178 euro. Z kolei najmniej na prowadzenie rachunku wydać muszą Bułgarzy – średnio jest to ok. 27 euro. Według komisarza Barniera opłaty za porównywalne usługi w całej zjednoczonej Europie powinny być na podobnym poziomie.

– Chciałbym, żeby we wszystkich bankach zostało dokładnie określone, kto płaci, ile i za co. Dotychczas nie dostałem zadowalającej odpowiedzi ze strony branży, nie zostały również poczynione żadne wysiłki, żeby ujednolicić nazewnictwo i wysokość kosztów pobieranych za porównywalne usługi – podkreślił Michel Barnier. – Chcemy, by wszyscy klienci otrzymywali informację o opłatach w przystępnej i czytelnej formie, tak by można było łatwo porównać oferty różnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: