Bank i Klient: Korekta nastrojów bankowców

BANK 2017/10

Ostatnie miesiące na rynku bankowym należy ocenić jako okres stabilizacji z umiarkowana korektą w obszarze wybranych produktów. Z najnowszej diagnozy sektora bankowego wynika, że sierpień okazał się okresem nieznacznej korekty dotychczasowego poziomu indeksu głównego.

Ostatnie miesiące na rynku bankowym należy ocenić jako okres stabilizacji z umiarkowana korektą w obszarze wybranych produktów. Z najnowszej diagnozy sektora bankowego wynika, że sierpień okazał się okresem nieznacznej korekty dotychczasowego poziomu indeksu głównego.

Paweł Minkina

W sierpniu indeks PENGAB odnotował spadek wartości o 1,2 pkt. w porównaniu do lipcowej analizy i osiągnął poziom 22,8 pkt. (patrz 1.). Zmiana ta wynika z ogólnego obniżenia aktywności klientów na rynku bankowym w okresie wakacyjnym, czego wyrazem jest spadek indeksu ocen o 3,3 pkt. oraz indeksu prognoz o 0.8 pkt. – W stosunku do lipca największe spadki dotyczą aktywności klientów na rynku depozytów przedsiębiorstw, kredytów przedsiębiorstw oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych. Prognozy sześciomiesięczne wskazują na utrzymanie obecnego trendu. W sierpniu zaobserwowano niewielki spadek prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki – podkreśla dr Marcin Idzik z TNS Kantar.

Prognozy sześciomiesięczne dla podstawowych rynków produktowych – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym – są coraz mniej optymistyczne. – Na uwagę zasługują spadki w porównaniu do lipcowego badania w obszarze kredytów konsumenckich o 5 pkt. oraz depozytów gospodarstw domowych o 4 pkt. W przypadku przedsiębiorstw kredyty obrotowe odnotowały spadek indeksu na poziomie 8 pkt., natomiast kredyt inwestycyjne o 6 pkt. Istotny spadek – o 12 pkt. – odnotowano także w kontekście oceny ogólnej sytuacji ekonomicznej placówki – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezesa ZBP. Jest to jeden z wyższych miesięcznych spadków na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Jeśli chodzi o gospodarkę kraju, to w sierpniu nieznacznie wzrosła prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, odnotowano natomiast spadek prognozy ogólnej sytuacji ekonomicznej.

Najpopularniejsze kredyty konsumenckie to przedział 4–15 tys. zł

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o 2 pkt. w porównaniu do lipcowej analizy (patrz 2.). Saldo oceny bieżącej dla kredytów konsumpcyjnych zmniejszyło się o 5 pkt., a dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o 2 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych pozostało na tym samym poziomie, w przypadku kredytów mieszkaniowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: