Bank i Klient: Korekta prognoz dla gospodarki

BANK 2014/09

Dobrym prognozom związanym z rozwojem rynku bankowego towarzyszyło w sierpniu pogorszenie prognoz dotyczących ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Spadek wartości wskaźnika prognoz dla całej gospodarki wyniósł 19 pkt. proc. Jednak mimo to jedynie co dziesiąty bankowiec jest zdania, że sytuacja gospodarcza kraju w okresie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się.

Dobrym prognozom związanym z rozwojem rynku bankowego towarzyszyło w sierpniu pogorszenie prognoz dotyczących ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Spadek wartości wskaźnika prognoz dla całej gospodarki wyniósł 19 pkt. proc. Jednak mimo to jedynie co dziesiąty bankowiec jest zdania, że sytuacja gospodarcza kraju w okresie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się.

PAWEŁ MINKINA

Oczekiwania i prognozy bankowców dotyczące przyszłej sytuacji w sektorze miały decydujący wpływ na wielkość wzrostu głównego indeksu Monitora Bankowego. Sierpniowy wynik badań może świadczyć o stosunkowo dużych oczekiwaniach związanych z drugim półroczem. Największe wzrosty bankowcy prognozują w obszarze produktów depozytowych – zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, w bieżącej edycji Monitora Bankowego zdecydowanie in minus wypadły prognozy sześciomiesięcznej sytuacji ekonomicznej kraju

– Jest to niepokojący sygnał, gdyż łącznie wskaźniki dotyczące gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych notują kilkunastoprocentowe spadki. Należy jednak pamiętać, że wcześniej osiągnęły stosunkowo wysoki poziom i wciąż jeszcze zdecydowana większość badanych jest zdania, że gospodarka będzie się w najbliższych miesiącach rozwiała stabilnie – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.

W sierpniu indeks Pengab wyniósł 30,4 pkt. i wzrósł na przestrzeni miesiąca o 3,9 pkt

Środowisko bankowe ocenia, że poprawie uległa sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych oraz depozytów terminowych osób indywidualnych. Twórca badania dr Marcin Idzik twierdzi, że za obecny wzrost indeksu Pengab odpowiada oczekiwany w najbliższych trzech miesiącach wzrost aktywności klientów na rynku bankowym. Przewiduje się wzrost wartości depozytów zarówno bieżących, jak i terminowych, a także poprawę na rynku kredytów mieszkaniowych. Utrzymanie dotychczasowej dynamiki oczekiwane jest w przypadku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów dla przedsiębiorstw. Według Marcina Idzika zdecydowanie pogorszyły się prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

Poprawa na rynku nieruchomości

Na rynku kredytowym gospodarstw domowych sierpień przyniósł zdecydowaną poprawę prognoz. Wzrost ten w największej mierze dotyczy kredytów mieszkaniowych – saldo prognoz w stosunku do lipca wzrosło o 9 pkt. proc

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: