Bank i Klient: Korzystanie z usług finansowych powinno być bezpieczne dla każdego

BANK 2016/10

Z Aleksandrą Wiktorow, Rzecznikiem Finansowym, rozmawiał Sławomir Dolecki.

Z Aleksandrą Wiktorow, Rzecznikiem Finansowym, rozmawiał Sławomir Dolecki.

Już ponad rok pracuje pani według nowych zasad, ze znacznie większymi kompetencjami. Czy była to zmiana na lepsze?

{module BanerB1}

– Zainteresowanie wsparciem w sporach z bankami czy firmami pożyczkowymi wskazuje, że powołanie Rzecznika Finansowego wypełniło pewną lukę w systemie ochrony klientów instytucji finansowych. Klienci ubezpieczycieli już od 1995 r. mieli prawo do uzyskania wsparcia w sporze od Rzecznika Ubezpieczonych, organizacji niezależnej od instytucji finansowych. Przez lata na analogiczną pomoc nie mogli liczyć klienci banków. Wspominany w tym kontekście Arbiter Bankowy został powołany przy Związku Banków Polskich. Liczba wpływających do nas wniosków o interwencję doskonale to ilustruje. Od początku naszej działalności w nowej formule, czyli 11 października do końca 2015 r. było ich 341, a na koniec I półrocza 2016 r. już 2208 łącznie. Mniej więcej co trzecia skarga dotyczy kredytów konsumenckich, a co czwarta kredytów hipotecznych.

Czy z kilkunastomiesięcznej perspektywy widać, że czegoś w nowej ustawie zabrakło? A może pewne rzeczy są tam zbędne?

{module BanerB2}

– Na dziś nie dostrzegam jakiś fundamentalnych braków. Pewne korekty będą konieczne w zakresie określającym działanie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym w związku z wdrożeniem ustawy o ADR, czyli dotyczącej pozasądowego rozwiązywania sporów. Z istotniejszych zmian można wymienić np. wyraźne zapisanie zasady poufności. Będzie ona obejmowała strony postępowania i inne osoby biorące w nim udział. Choć już dziś ta zasada w praktyce jest stosowana w naszym postępowaniu, to wyraźne zapisanie w ustawie usunie pewne obawy, które mają przede wszystkim instytucje finansowe. Zostanie też jednoznacznie wyjaśnione, że postępowania będą mogły być prowadzone w dwóch trybach. Quasi-mediacyjnym, które ma na celu zbliżenie stanowisk stron, i koncyliacyjnym, w którym będziemy proponować sposób rozwiązania sporu. Liczymy, że dzięki tym zmianom łatwiej będzie osiągnąć porozumienie. To o tyle ważne, że widzimy duże zainteresowanie tą formą rozwiązywania sporów. Minęło nieco ponad pół roku od rozpoczęcia naszej działalności w tym obszarze, a my już mamy ponad 1000 wniosków o przeprowadzenie postępowania polubownego.

Gorący temat ostatnich miesięcy to kredyty frankowe. Czy uważa pani, że jest szansa na to, by znalazło się rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony: polityków, którzy złożyli pewne deklaracje, frankowiczów z ich oczekiwaniami oraz banków?

{sms-dostep g1}

Aleksandra Wiktorow
jako Rzecznik Finansowy wspiera
klientów w sporach z instytucjami
finansowymi, a w szczególności
bankami i towarzystwami
ubezpieczeniowymi. Wcześniej
była m.in. prezesem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i wiceministrem
pracy odpowiedzialnym
za ubezpieczenia społeczne,
bezpieczeństwo i warunki pracy.
Jest wieloletnim wykładowcą
akademickim. Autorka ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: