Bank i Klient: Kosztowna Bazylea III

BANK 2011/04

Komitet Bazylejski, kontynuując tradycję zapoczątkowaną przy pracach nad Bazyleą II, po raz kolejny zbadał potencjalne finansowe konsekwencje wdrożenia nowego pakietu regulacji kapitałowych, określanych mianem Bazylei III. Analizował wpływ większości proponowanych wytycznych, my skupimy się na zmianach dotyczących poziomu współczynnika wypłacalności i determinant jego wysokości - definicji kapitału i aktywów ważonych ryzykiem - oraz na wskaźnikach ochrony kapitału i wskaźniku dźwigni.

Małgorzata Olszak

Badanie ilościowego wpływu (Quantitative Impact Study, QIS) Bazylei III przeprowadzono w 2010 r. na podstawie danych pochodzących z rocznych sprawozdań finansowych z roku 2009. W badaniu wzięły udział 263 banki z 23 krajów – członków komitetu. Kierując się poziomem funduszy własnych, banki te podzielono na dwie kategorie: Grupę 1 i Grupę 2. Przy czym Grupa 1 obejmowała banki aktywne w skali międzynarodowej o funduszach podstawowych (Tier 1) wyższych niż 3 mld euro. W skład Grupy 2 weszły natomiast banki o słabo zdywersyfikowanej działalności i funduszach podstawowych niższych niż 3 mld euro.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Zmiany w poziomie współczynnika wypłacalności W tabeli 1 przedstawiono poziomy współczynnika wypłacalności liczonego według “starej” (tj. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: