Bank i Klient: Kosztowna obniżka

BANK 2013/11

Z Pawłem Widawskim, dyrektorem Zespołu Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, rozmawia Karol Mórawski

Z Pawłem Widawskim, dyrektorem Zespołu Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, rozmawia Karol Mórawski

Obniżka opłat interchange już za niespełna rok stanie się faktem. Jak na tak restrykcyjne przepisy zareaguje rynek, i co najważniejsze – jakie mogą być najpoważniejsze konsekwencje wejścia w życie nowych regulacji?

– Regulacja jednoznacznie wskazuje, że od lipca 2014 r. maksymalna stawka opłaty interchange, w takim rozumieniu jak wskazuje ustawa, nie może być wyższa niż 0,5 proc. Stawki będą musiały zostać obniżone i wielkiej przestrzeni dla jakiejkolwiek kreatywności tu nie ma. Rynek dostosuje się poprzez zastosowanie maksymalnych dopuszczalnych stawek w przypadku większości produktów kartowych.

Jakie mogą być konsekwencje tych zmian? Działalność w zakresie wydawania kart płatniczych przy tak niskiej stawce interchange jak 0,5 proc. po prostu przestaje być rentowna. Jeśli wyda- wanie kart przez banki ma być kontynuowane – a chyba trudno wyobrazić sobie inną możliwość – muszą one znaleźć sposób, aby pokryć straty generowane z tej formy działalności. W pierwszej kolejności będą redukowane najróżniejszego rodzaju produkty dodane, które dotychczas finansowane były właśnie z opłaty interchange, np. programy money back, programy lojalnościowe. Z drugiej strony na pewno będzie potrzeba uzupełnienia tych przychodów z innych źródeł. Bardzo prawdopodobne, że banki zdecydują się na podwyższenie opłat i prowizji za pozostałe produkty – co tak naprawdę już obecnie się dzieje. Banki, widząc, że za pół roku organizacje radykalnie obniżą opłaty interchange, już teraz modyfikują tabele opłat i prowizji.

Znikają konta za zero złotych…

– To prawda. Odpłatne zaczynają być już nawet konta oszczędnościowe. Ta tendencja z pewnością się utrzyma. Z punktu widzenia konsumenta, dla którego dotychczas opłata interchange była zjawiskiem całkowicie neutralnym i niewidocznym, zmiany te będą się wiązały ze zwiększeniem kosztów za rozmaite usługi bankowe – od założenia i prowadzenia konta aż po wszystkie opłaty związane z korzystaniem z karty płatniczej.

Zastanawiające jest, dlaczego polskie przepisy – w przeciwieństwie do regulacji przygotowywanych przez Unię Europejską – odnoszą się do wszystkich kart płatniczych, również tych znajdujących się w posiadaniu firm. Unia Europejska chce ograniczyć opłaty jedynie dla obrotu konsumenckiego.

– Przyczyna jest dość błaha: podczas przygotowywania tej regulacji zabrakło odpowiednich analiz, właściwej i całościowej oceny wszystkich aspektów obowiązywania nowego prawa. Przepisy były przygotowywane pod dużą presją polityczną, bez większej refleksji nad skutkami. Kiedy porównujemy propozycje Komisji Europejskiej odnośnie regulacji opłaty interchange, widać, że jest ona zdecydowanie bardziej spójna, co nie oznacza, że korzystna dla rynku jako taka. Komisja Europejska wyłączyła w ogóle karty korporacyjne i biznesowe spod zakresu regulacji, co oznacza że opłaty w przypadku takich kart mogą być kształtowane przez rynek. W Polsce regulacją objęte będą wszystkie transakcje, zarówno te przeprowadzane przez konsumentów, jak i przedsiębiorców, co z pewnością nie jest dobre dla rynku.

Jakie inne różnice można wskazać pomiędzy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: