Bank i Klient: KPK – z doświadczeniem w przyszłość

BANK 2018/04

W 2007 r. Minister Gospodarki RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Banków Polskich powołały Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych dla MŚP Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), który stał się zalążkiem, funkcjonującego nieprzerwanie do dzisiaj, krajowego centrum kompetencyjnego ds. instrumentów zwrotnych UE, tj. KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK). KPK dzisiaj to 10 lat doświadczeń, animacja rynku o wartości prawie 12 mld zł preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców przez ponad 120 pośredników pięciu sektorów finansowych, z których do tej pory skorzystało ponad 35 tys. przedsiębiorców.

W 2007 r. Minister Gospodarki RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Banków Polskich powołały Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych dla MŚP Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), który stał się zalążkiem, funkcjonującego nieprzerwanie do dzisiaj, krajowego centrum kompetencyjnego ds. instrumentów zwrotnych UE, tj. KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK). KPK dzisiaj to 10 lat doświadczeń, animacja rynku o wartości prawie 12 mld zł preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców przez ponad 120 pośredników pięciu sektorów finansowych, z których do tej pory skorzystało ponad 35 tys. przedsiębiorców.

Łukasz Bogusz
główny specjalista w Krajowym Punkcie Kontaktowym
ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Pierwszy KPK CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP” w 2007 r. powołał minister gospodarki w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Głównym uzasadnieniem dla tej decyzji było bardzo niskie wykorzystanie programów ramowych UE w Polsce, w tym instrumentów zwrotnych tych programów. Jednocześnie Polska jako państwo członkowskie uczestniczyła (i nadal uczestniczy) w składkach na każdy z programów ramowych UE.

Stymulacja polskiego rynku do sięgania po fundusze unijne

Polska dotąd niejako dopłacała do beneficjentów bogatszych państw unijnych, które w zdecydowanej większości wykorzystywały ww. programy. Podstawowym celem KPK stała się więc stymulacja polskiego rynku do sięgania po te dodatkowe fundusze unijne na rozwój aktywności gospodarczej. Kluczem do nich były jednak odpowiednie kompetencje (i wola) krajowych instytucji finansowych, które musiały przygotować – opierając się na specyficznych regulacjach właściwych dla agencji unijnych (EBI, EFI) oraz prawie unijnym i krajowym – programy biznesowe zakładające preferencyjne finansowanie mikro, małych lub średnich firm w Polsce. Instytucje te musiały przygotować się do konkurencji na forum międzynarodowym, w otwartych konkursach, bez alokacji narodowych, udostępnionych rynkom finansowym ponad 30 państw.

Źródło: Wyniki badania wśród instytucji finansowych: „Czy Państwa zdaniem potrzebny jest jeden krajowy punkt kontaktowy dla wszystkich instrumentów finansowych UE w latach 2014–2020?”, KPK, 2013 r.

Z czasem zakres zadaniowy KPK został rozszerzany, co wynikało przede wszystkim z rozwoju oferty zwrotnej programów ramowych UE, rozwoju kompetencji i relacji na forum unijnym samego KPK oraz zainteresowania rodzimego rynku. KPK był w okresie 10-lecia wielokrotnie kontrolowany i ewaluowany, zawsze otrzymując najwyższe noty i wyrazy uznania za jakość zarządzania – tak programowego, jak i finansowego – powierzonym zadaniem. Potwierdzeniem tego faktu jest sukcesywne przedłużanie misji KPK, mimo wielu zmian w tym czasie władz centralnych. W ciągu tych 10 lat współpracował z 4 gabinetami rządowymi, 26 ministrami (w tym także z wiceministrami), z 4 wicepremierami odpowiedzialnymi za gospodarkę, naukę lub rynek pracy. Jako jeden z nielicznych ośrodków tego typu KPK łączy i współpracuje jednocześnie z wszystkimi resortami właściwymi dla programów unijnych w Polsce.

Laureaci Nagród 10-lecia KPK i Rynku Instrumentów Finansowych UE w Polsce.

 

Partnerzy KPK

Najważniejszym partnerem KPK jest krajowy rynek finansowy. To instytucje finansowe są kluczem dla polskich przedsiębiorców do tej specjalistycznej szuflady kasy unijnej. KPK w omawianym okresie zbudował platformę narodowych pośredników finansowych programów Unii Europejskiej (tj. wyłącznie operujących w zakresie instrumentów zwrotnych programów ramowych, bez polityki spójności), w której do końca 2017 r. wzięło udział ponad 120 instytucji finansowych wielu rodzajów (banki: komercyjne, zrzeszające, spółdzielcze, publiczne, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, fundusze podwyższonego ryzyka, przedsiębiorstwa leasingowe). Głównymi odbiorcami wsparcia KPK są polskie banki, co naturalnie wynika ze struktury rynku finansowego i zakresu źródeł finansowania zewnętrznego dla MŚP. Większość dostępnych instrumentów wsparcia to unijne gwarancje spłaty zaciągniętych przez przedsiębiorcę zobowiązań finansowych. KPK wspiera także rozwój kompetencji polskiego rynku finansowego, wykorzystując tzw. pomoc techniczną programów ramowych. Z takiego wsparcia skorzystały m.in. polskie sieci aniołów biznesu. Działania KPK są bardzo wysoko oceniane przez instytucje finansowe.

W ciągu 10 lat działalności do końca 2017 r. podpisano ponad 120 umów pośrednictwa finansowego na instrumenty finansowe UE w Polsce o wartości prawie 12 mld zł, z których skorzystało już ponad 35 tys. przedsiębiorców.

Kluczowym partnerem KPK ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: