Bank i Klient: Kultura dzięki bankom silna

BANK 2011/10

Coraz więcej państw UE przywiązuje uwagę do rozwoju kultury i branż twórczych. Traktowane do niedawna jako generujące niemal wyłącznie koszty, obecnie postrzegane są jako lokomotywy wzrostu gospodarczego.

Wanda Pełka

Na znaczeniu stale zyskuje tak zwany przemysł kreatywny. I nie bez racji – dzięki niemu wzrasta zatrudnienie, eksport i produkt krajowy. Za “twórcze” branże uważne są: reklama, wydawnictwa, architektura, film i wideo, design, sztuka teatralna, muzyka, gry oraz radio i telewizja. Tak jest w Unii, jednak podobnego sposobu myślenia o kulturze i przemyśle kreatywnym trudno szukać w Polsce. Doświadczenia państw unijnych w zakresie rozwoju creative industries pozwalają twierdzić, że rozwinięty przemysł kreatywny będzie mieć w drugiej dekadzie XXI wieku ogromny wpływ na poziom wzrostu gospodarczego. Takie założenie zostało przyjęte w strategii rozwoju Unii Europejskiej “Europa 2020”, w której przemysł kreatywny traktuje się jako źródło przewagi konkurencyjnej, trudno osiągalnej w innych sektorach gospodarki w stosunku np. do krajów Dalekiego Wschodu.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: