Bank i Klient | Legislacyjny sprint na finiszu kadencji

BANK 2015/12

Gdyby ogłosić konkurs na najszybciej przeprowadzony proces legislacyjny, pełne szanse na zwycięstwo miałaby ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Gdyby ogłosić konkurs na najszybciej przeprowadzony proces legislacyjny, pełne szanse na zwycięstwo miałaby ustawa z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Karol Materna

4 września 2015 r. projekt trafił pod obrady Sejmu – a niespełna dwa miesiące później prezydent podpisał akt prawny, na który czekała całkiem niemała grupa posiadaczy kredytów hipotecznych. To jedna z ostatnich ustaw uchwalonych przez Sejm VII kadencji; decyzję w tej sprawie podjęto w ostatnim dniu posiedzenia kończącego kadencję parlamentu.

Warto podkreślić, że w marcu 2015 r. – a więc przeszło pięć miesięcy przed złożeniem do laski marszałkowskiej poselskiego projektu – z podobną propozycją wystąpił Związek Banków Polskich. Jeden z postulatów ZBP zakładał powołanie Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych, mającego udzielać wsparcia kredytobiorcom, którzy z niezawinionych przyczyn nie byliby w stanie przez pewien okres spłacać rat. Pomoc z funduszu miała być dostępna zarówno dla posiadaczy kredytów denominowanych i indeksowanych w walucie obcej, jak również złotowych, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów – jako przykład autorzy projektu wskazali posiadanie przez beneficjenta tylko jednego lokalu mieszkalnego o metrażu nie większym niż 75 m2 w przypadku mieszkania i 100 m2 w odniesieniu do domu jednorodzinnego Przez ściśle określony czas – według wstępnej propozycji ZBP miał być to okres 12 miesięcy – raty kredytu hipotecznego miały być pokrywane przez fundusz do kwoty 1500 zł miesięcznie. Po tym okresie kredytobiorca byłby zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty. Autorzy propozycji ZBP zastrzegli równocześnie możliwość częściowego umorzenia pożyczki w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Podstawą Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych miały być składki odprowadza ne przez banki, jednak dopuszczano również udział w tym przedsięwzięciu partnerów z innych segmentów rynku finansowego.

Bankowa zrzutka na pomoc kredytobiorcom

Do postulatów ZBP nawiązuje wiele rozwiązań zawartych w nowej ustawie. Zakłada ona utworzenie administrowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – podobnie jak w przedłożeniu ZBP finansowanego przez banki. Obowiązkowe składki na fundusz mają być wniesione jedynie przez te podmioty, które udzielały lub nadal udzielają hipotecznych kredytów mieszkaniowych, zaś wysokość wpłat będzie określana proporcjonalnie do wartości przeterminowanych powyżej 90 dni kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, znajdujących się w portfelu kredytowym danej instytucji. Wysokość oraz termin wpłaty składki przez każdy z banków określać będzie rada odprowadzafunduszu, w skład której wejdą przedstawiciele:

 • ministerstwa właściwego do spraw instytucji finansowych – osoba ta będzie pełnić funkcję przewodniczącego rady,
 • przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • prezesa BGK,
 • Rzecznika Finansowego,
 • kredytodawców; osoba ta zostanie wyłoniona przez 5 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: