Bank i Klient: Liczy się specjalizacja

BANK 2013/06

Polski sektor bankowy jest najbardziej stabilnym w Europie Środkowej. Jednak według zapowiedzi zarządów banków, w zeszłym roku pracę miało stracić ponad 2,5 tys. osób. Jak było w rzeczywistości?

Polski sektor bankowy jest najbardziej stabilnym w Europie Środkowej. Jednak według zapowiedzi zarządów banków, w zeszłym roku pracę miało stracić ponad 2,5 tys. osób. Jak było w rzeczywistości?

W sektorze bankowym pracuje blisko 175 tys. osób, zwolnienia objęły zaledwie 1,5 proc. ogółu zatrudnionych. Mimo cięć kosztów ten sektor w Polsce ma się naprawdę dobrze. Poszczególne instytucje mogą pochwalić się rekordowymi wręcz wynikami finansowymi. Dlaczego zatem od dwóch lat banki przechodzą restrukturyzacje? Dlaczego zwalniają i zmniejszają sieci sprzedaży?

Wynika to z obowiązujących oraz przygotowywanych regulacji dotyczących sektora bankowego. Przed światowym kryzysem finansowym odnotowano bardzo intensywną akwizycję kredytów dla klientów indywidualnych. Banki dostrzegły szansę na wysokie marże przy udzielaniu dużej liczby kredytów detalicznych, pożyczek gotówkowych oraz kredytów hipotecznych. Obecnie wprowadzane normy ostrożnościowe oraz przepisy dotyczące działalności instytucji finansowych, takie jak unijna dyrektywa CDR IV oraz rozporządzenia CRR, a także rekomendacje KNF (T i S) mają zapobiec wzrostowi ekspozycji na ryzyko. Kolejne regulacje wymusiły wręcz ograniczenie akcji kredytowej, co przełożyło się na spadek popytu na wysokomarżowe produkty. Obecnie obserwujemy znaczący spadek dynamiki uruchamianych produktów kredytowych dla klientów indywidualnych. Instytucje finansowe zwracają się w kierunku przedsiębiorstw.

Zatrudnianie, ale i zwolnienia

Z przeprowadzanych cyklicznie badań Antal Global Snapshot dotyczących dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów wynika, że w II kwartale 2013 r. w Polsce 62 proc. badanych firm zatrudniało, a 58 proc. prognozowało zatrudnienie w następnym kwartale. Rynek bankowy wyglądał podobnie – 57 proc. respondentów prowadziło aktywnie rekrutacje, a 60 proc. prognozowało zatrudnienia w najbliższym kwartale. Sytuacja w bankowości wygląda więc porównywalnie do sytuacji całej gospodarki. W III kwartale tego roku redukcje zatrudnienia zapowiedziało 19 proc. instytucji finansowych, a 17 proc. przeprowadziło zwolnienia w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Do niedawna banki starały się być instytucjami uniwersalnymi. W najbliższym czasie najprawdopodobniej zaczną się jednak specjalizować w obsłudze konkretnych segmentów klientów oraz w sprzedaży specjalistycznych usług/produktów. Stanie się tak, bo nie będzie już ich stać na tak rozbudowane struktury sprzedaży. Instytucje finansowe weryfikują swoje założenia strategiczne. Wprowadzają zmiany, których celem jest zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy. To w dużym stopniu przekłada się na rynek pracy w Polsce. Obserwujemy redukcje zatrudnienia, wzrost oczekiwań wobec kandydatów oraz wydłużenie procesów rekrutacyjnych – są wieloetapowe i w przypadku wysokich stanowisk menedżerskich mogą trwać nawet kilka miesięcy. Pracownicy sektora finansowego mogą spodziewać się kolejnych procesów restrukturyzacji i zmian własnościowych.

Popyt na pracowników

W najbliższym czasie w sektorze bankowym prognozowany jest zdecydowany rozwój produktów i usług dla sektora przedsiębiorstw – zarówno małych jednoosobowych firm, jak średnich i dużych graczy rynkowych. To właśnie przedsiębiorstwa zgłaszają największe zapotrzebowanie na pracowników. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: