Bank i Klient: Majowa zmiana nastrojów kredytowych

BANK 2017/06

Najnowszy pomiar „Monitora Bankowego” wskazuje na korektę wzrostowego trendu, który obserwowaliśmy na początku roku. Mimo zmiany nastrojów wśród bankowców obecny poziom indeksu PENGAB, głównego indeksu „Monitora Bankowego”, stale utrzymuje się powyżej średniej notowanej w ostatnich kilku latach. Według prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza – wciąż na stosunkowo wysokich poziomach pozostają wskaźniki prognoz, w tym te określające sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, jak również gospodarki kraju. Prognozy związane z sytuacją gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw pozostają na najwyższym od 2 lat poziomie – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz.

Monitor Bankowy

Najnowszy pomiar „Monitora Bankowego” wskazuje na korektę wzrostowego trendu, który obserwowaliśmy na początku roku. Mimo zmiany nastrojów wśród bankowców obecny poziom indeksu PENGAB, głównego indeksu „Monitora Bankowego”, stale utrzymuje się powyżej średniej notowanej w ostatnich kilku latach. Według prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza – wciąż na stosunkowo wysokich poziomach pozostają wskaźniki prognoz, w tym te określające sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, jak również gospodarki kraju. Prognozy związane z sytuacją gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw pozostają na najwyższym od 2 lat poziomie – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz.

Z drugiej strony, za niepokojące należy uznać istotne spadki na rynku kredytowym – zarówno kredytów konsumenckich, jak i kredytów skierowanych do podmiotów gospodarczych. W maju indeks PENGAB odnotował spadek wartości o 1,8 pkt. do poziomu 24 pkt. [ 1.] w porównaniu z kwietniowa analizą. Według dr. Marcina Idzika z Kantar TNS – zmiana ta wynika z wpływu czynników sezonowych, które w maju oddziałują zarówno na indeks ocen (obniżył się o 2 pkt.) oraz indeks wyprzedzający, który odnotował korektę o 1.7 pkt. W ujęciu długookresowym obserwujemy jednak wzrost aktywności klientów na wszystkich rynkach produktowych. Poprawiła się także ocena sytuacji ekonomicznej banków – wskazuje Marcin Idzik. W maju zaobserwowano również wyraźną poprawę prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz prognoz sytuacji ekonomicznej

Gospodarstwa domowe – korekta nastrojów kredytowych

W obszarze kredytów gospodarstw domowych w maju wyraźnie rysuje się tendencja spadkowa wszystkich analizowanych kategorii [ 2.]. W stosunku do pomiaru sprzed miesiąca ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o 13 pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych spadło o 22 pkt., a dla kredytów mieszkaniowych o 4 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło o 2 pkt., a dla kredytów mieszkaniowych o 7 pkt. Z kolei dla kredytów samochodowych zarówno saldo ocen, jak i prognoz spadło analogicznie o 8 i o 3 pkt. Mniej konsekwentnie rysuje się obraz rynku depozytowego. Obserwujemy tu największy spadek w zakresie depozytów terminowych przy wzroście oceny depozytów bieżących. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych obniżył się o 2 pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o 5 pkt., zaś w przypadku depozytów terminowych spadek o 12 pkt.

Istotny spadek prognozy rynku przedsiębiorstw

Podobnie jak w przypadku analizy rynku kredytów gospodarstw domowych, również w zakresie oceny kredytów przedsiębiorstw maj był okresem istotnej korekty. Chociaż zmiana trendu jest wyraźna, to jednak zbieżna ze zmianą nastrojów obserwowaną w latach poprzednich. Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych obniżył się o 4 pkt., wskaźnik prognoz zaś o 5 pkt. [ 3.]. Dla ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: