Bank i Klient: Martwe konta przechodzą do historii

BANK 2015/11

Ostatni dzień prac Sejmu VII kadencji przyniósł przełom w dziedzinie prawnego uregulowania kwestii tzw. uśpionych rachunków bankowych. 9 października br. przyjęto senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, regulującej między innymi dostęp spadkobierców do informacji o kontach pozostawionych przez zmarłego członka rodziny. 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Karol Materna

Prace nad nowym prawem toczyły się od końca ubiegłego roku. 4 grudnia 2014 r. grupa 17 senatorów złożyła do Marszałka Senatu gotowy projekt zmian legislacyjnych obejmujący prawo bankowe, ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawę o ewidencji ludności. Podczas 72. posiedzenia izby wyższej, 19 marca 2015 r., projekt – już jako senacka inicjatywa ustawodawcza – został przekazany do Sejmu.

Martwe konta nie dla BGK

W toku prac parlamentarnych w projekcie dokonano licznych zmian. Najistotniejszą było odstąpienie od postulatu, aby środki zgromadzone na tzw. kontach uśpionych banki obowiązkowo przekazywały do Banku Gospodarstwa Krajowego. Przeciwko temu rozwiązaniu wypowiedział się sam BGK w piśmie do Senackiej Komisji Ustawodawczej z 12 stycznia 2015 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: