Bank i Klient: Minimalizacja zagrożeń

BANK 2011/03

Członkowie zarządu banków działają pod szczególną presją. Nie dość, że zarządzają spółką akcyjną, to jeszcze w dodatku jest to instytucja, której funkcjonowanie wyznaczają dwie ważne ustawy - Prawo bankowe i Kodeks spółek handlowych.

Beata Paxford

Dlatego też od członków zarządu banku często wymaga się więcej niż w zwykłych firmach. Poza generowaniem zysku, opracowaniem wiodącej strategii, muszą mieć oni świadomość obowiązków prawnych związanych ze sprawowanym przez nich urzędem. Tę świadomość winni posiadać także założyciele i akcjonariusze banku – i to już na etapie powoływania zarządu.

Kodeks spółek handlowych stanowi, że zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Dodatkowo Ustawa – Prawo bankowe nakłada na zarząd obowiązek przygotowania, wprowadzenia i funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. To pierwszy dowód na potwierdzenie tezy, iż w przypadku zarządu banku Kodeks spółek handlowych wyznacza podstawowe zasady działania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: