Bank i Klient: Na straży systemu bankowego

BANK 2010/05

Zmiany statutowe, nowe zasady nadzoru bankowego, poszerzenie składu zarządu - to nie jedyne tematy XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich. Dyskutowano także o projekcie Zintegrowanego Systemu Zabezpieczeń (ZSZ), nowym ogólnopolskim systemie poręczeń dla firm z MŚP, rozszerzeniu kompetencji BFG, a nawet o ochronie banków przed napadami.

Stanisław Brzeg-Wieluński
Maciej Małek

“Dziś rano dokonaliśmy zmiany w statucie Związku Banków Polskich, aby nasz samorząd lepiej służył bankom i rozwojowi gospodarki narodowej” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, gospodarz międzykadencyjnego XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, które odbyło się 22 kwietnia 2010 r. Najważniejsze uchwały dotyczyły: zmian statutowych, edukacji finansowej społeczeństwa, funduszu stypendialnego na rzecz dzieci ofiar tragedii spod Smoleńska. Elita polskiego świata bankowego obradowała nad dostosowaniem sektora finansowego do nowych i stale zmieniających się realiów gospodarczych. Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz zaakcentował w swoim wystąpieniu konieczność wzmocnienia systemu poręczeniowo-gwarancyjnego dla małych firm i wprowadzenia nowych regulacji dotyczących nadzoru nad bankami. Podkreślił, że powinny one korzystać z rozwiązań stosowanych w innych krajach UE. Dotyczy to m....

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI