Bank i Klient: Narzędzie redukcji procykliczności

BANK 2010/09

Jedną ze słabości regulacji sektora bankowego jest nadmierna procykliczność. Czy można to zmienić? Można - rozwiązaniem mogą być rezerwy dynamiczne.

Małgorzata Olszak

Nadmierną procyklicznością zajął się zarówno Komitet Bazylejski, który przygotował w grudniu 2009 r. dokument konsultacyjny proponujący m.in. narzędzia walki z procyklicznością, jak i Komisja Europejska, przekazując w lutym 2010 r. do konsultacji projekt zmian w dyrektywach, m.in. dotyczących adekwatności kapitałowej, zwany też CRD IV. Oba podmioty wysunęły dwie podobne grupy instrumentów antycyklicznych. Jedną z nich stanowią rezerwy na utratę wartości kredytów średnie dla cyklu koniunkturalnego (ang. through-the-cycle provisioning), zwane też dynamicznymi rezerwami (ang. dynamic proviosioning). Druga to nałożenie na banki obowiązku utrzymywania nadwyżek kapitałowych (tzw. capital buffers). Skupmy się na koncepcji dynamicznych rezerw.

Procykliczność i jej źródła

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: