Bank i Klient. Nieruchomości – AMRON: Skala rynku mieszkaniowego w największych polskich miastach

BANK 2019/11

Przyzwyczailiśmy się już do doniesień o utrzymującej się wysokiej koniunkturze na rynku mieszkaniowym. Niskie stopy procentowe, poprawiająca się sytuacja materialna gospodarstw domowych i wynikający z niej nienotowany dotychczas w Polsce poziom optymizmu konsumenckiego to od kilku lat główne powody wzrostu popytu na mieszkania, a w konsekwencji również wzrostu ich cen. Jednak wzrost cen to nie jedyna zmiana na rynku mieszkaniowym.

Przyzwyczailiśmy się już do doniesień o utrzymującej się wysokiej koniunkturze na rynku mieszkaniowym. Niskie stopy procentowe, poprawiająca się sytuacja materialna gospodarstw domowych i wynikający z niej nienotowany dotychczas w Polsce poziom optymizmu konsumenckiego to od kilku lat główne powody wzrostu popytu na mieszkania, a w konsekwencji również wzrostu ich cen. Jednak wzrost cen to nie jedyna zmiana na rynku mieszkaniowym.

Jerzy Ptaszyński
Dyrektor Działu Badań i Obsługi Rynku Nieruchomości Centrum AMRON
e-mail: jerzy.ptaszynski@amron.pl
www.amron.pl

Z danych notowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że od kilku lat mamy również do czynienia ze znacznym wzrostem skali rynku mieszkaniowego w Polsce. Jednym z powodów tego zjawiska jest z pewnością zwiększenie liczby zakupów inwestycyjnych (na wynajem), związane z poszukiwaniem alternatywnych wobec lokat bankowych sposobów lokowania środków. Wydaje się jednak, że znaczący wpływ może mieć tu również pewna zmiana przyzwyczajeń Polaków i wzrost ich mobilności rozumianej jako gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, nawet w obrębie tego samego miasta, czy gotowość do dostosowania wielkości mieszkania do realnych potrzeb.

Wysokie tempo wzrostu

Tempo wzrostu rynku mieszkaniowego wynikające z danych Głównego Urzędu Statystycznego trzeba ocenić jako bardzo wysokie. Według tych danych w osiemnastu miastach wojewódzkich zawarto w 2018 r. 101 438 transakcji, co oznaczało wzrost o 11,46% wobec wartości odnotowanej w roku poprzednim i o 25,92% w porównaniu do liczby transakcji zanotowanej w roku 2015. W latach poprzednich notowany wzrost był nieco niższy i wyniósł odpowiednio 9,71% w 2016 r. i 2,98% w 2017 r.

Dynamika zmian wolumenu obrotu na rynku mieszkaniowym nie była jednorodna i wykazywała znaczną zmienność w zależności od lokalizacji. Wśród sześciu największych aglomeracji zdecydowanym liderem wzrostu była Łódź, gdzie liczba transakcji zawartych na rynku mieszkaniowym zwiększyła się w latach 2015–2018 o 45,53%. Mimo tak dynamicznego wzrostu, rynek łódzki jest nadal najmniejszym wśród największych polskich aglomeracji. W 2018 r. zawarto na nim zaledwie 7 029 transakcji. Niewiele mniejszy wzrost zanotowano w tym okresie w Gdańsku – 41,92%. Najwolniej liczba transakcji rosła natomiast w Warszawie i w Krakowie – odpowiednio 5,84% i 4,46%. W przypadku obydwu tych miast mieliśmy jednak w badanym okresie do czynienia z dwoma rocznymi okresami spadków liczby zawieranych transakcji.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: