Bank i Klient. Nieruchomości – Centrum AMRON: Perspektywa rynku kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową w Polsce

BANK 2019/12

W wielu europejskich państwach kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową stanowią większość rynku. Tymczasem w Polsce niemal wszystkie hipoteki oparte są na zmiennym oprocentowaniu. Ogłoszona przez KNF w czerwcu 2018 r. propozycja nowelizacji Rekomendacji S, m.in. nakładająca na banki obowiązek posiadania w ofercie kredytów hipotecznych ze stałą stopą, od ponad roku znajduje się w fazie konsultacji eksperckich.

Fot. Oleh/stock.adobe.com

W wielu europejskich państwach kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową stanowią większość rynku. Tymczasem w Polsce niemal wszystkie hipoteki oparte są na zmiennym oprocentowaniu. Ogłoszona przez KNF w czerwcu 2018 r. propozycja nowelizacji Rekomendacji S, m.in. nakładająca na banki obowiązek posiadania w ofercie kredytów hipotecznych ze stałą stopą, od ponad roku znajduje się w fazie konsultacji eksperckich.

Łukasz Stępkowski
Specjalista ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON
Centrum AMRON
e-mail: lukasz.stepkowski@amron.pl
www.amron.pl

Kredyt o stałej stopie procentowej to zobowiązanie, którego oprocentowanie jest z góry ustalone i niezmienne w całym okresie zapadalności. W praktyce kredyty o takim charakterze występujące na europejskim rynku mają charakter hybrydowy – stała stopa procentowa obowiązuje jedynie przez pewien okres. Najczęściej jest to przedział od roku do pięciu lat, po czym oprocentowanie zmienia charakter na zmienne, a o dalszym koszcie kredytu decyduje najczęściej suma stopy procentowej danego rynku bankowego i ustalonej marży. Jedynie w Belgii, Niemczech i Holandii dominują kredyty ze stałą stopą procentową ustaloną na okres powyżej pięciu lat (w Holandii aż 56% rynku stanowią kredyty z 10-letnią stałą stopą), natomiast w wielu krajach takie rozwiązanie w ogóle nie funkcjonuje.

Zalety i wady kredytów stałoprocentowych

Niepodważalną zaletą stałego oprocentowania dla kredytobiorcy jest oczywiście pewność, iż rata bez względu na sytuację rynkową pozostanie na niezmienionym poziomie. Dla banku z kolei, w sytuacji wzrostu rynkowych stóp procentowych, stałe oprocentowanie kredytów generować może koszty ekonomiczne. Standardowo instytucje bankowe internalizują owe ryzyko stopy procentowej w dwojaki sposób. Po pierwsze, poprzez pozyskiwanie długoterminowego finansowania o stałej stopie (przede wszystkim za pomocą emisji listów zastawnych). Po drugie zaś, zawierając odpowiednią transakcję na rynku swapów stopy procentowej (Interest Rate Swap, IRS).

Rynek listów zastawnych w Polsce jest nadal słabo ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: