Bank i Klient: Niższa dynamika na rynku kredytów

BANK 2019/10

Monitor Bankowy

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych w sektorze. Na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje badanie Monitor Bankowy. W sierpniowym pomiarze na uwagę zwracają istotne spadki w obszarze kredytowym – zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

Paweł Minkina

Główny indeks koniunktury bankowej od kilku miesięcy utrzymuje się na podobnym poziomie. W sierpniowym pomiarze odnotowano spadki w kredytach – zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Korekcie uległy także szczegółowe wskaźniki prognozy makroekonomicznej – sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w skali miesiąca obniżyła się o 14 pkt., a rok do roku jest niższa o 6 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w porównaniu do lipca spadła o 18 pkt., jednak w okresie 12-miesięcznym jest wyższa o 2 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju jest natomiast odpowiednio niższa o 16 pkt i o 9 pkt.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: