Bank i Klient: Nowe technologie wyznacznikiem nowych strategii banków

BANK 2015/09

Podczas tegorocznego Forum Strategii Bankowych, odbyła się debata "Technologiczne determinanty strategii banków po roku 2015". Wzbudziła duże zainteresowanie, bo dziś poszukuje się odpowiedzi na wiele pytań związanych z rozwojem nowych technologii i miejscem banków na rynku finansowym.

Podczas tegorocznego Forum Strategii Bankowych, odbyła się debata "Technologiczne determinanty strategii banków po roku 2015". Wzbudziła duże zainteresowanie, bo dziś poszukuje się odpowiedzi na wiele pytań związanych z rozwojem nowych technologii i miejscem banków na rynku finansowym.

Bohdan Szafrański

Z jednej strony mamy szybki postęp technologiczny, który zmienia nasze funkcjonowanie, sposoby płatności, oczekiwania w stosunku do usług bankowych. Kryzysy finansowe zachwiały zaufaniem do wielu instytucji. W takich warunkach branża szuka modeli biznesowych, które sprawdzą się w najbliższych klatach, a może i w dziesięcioleciach. Analitycy EY przewidują, że do 2030 r. bankowość kształtować będzie osiem głównych trendów. Choć można nie do końca zgadzać się z niektórymi opiniami, to widać już pierwsze symptomy ograniczenia globalnego modelu bankowości i konfliktu nacjonalizmu z globalizmem. Dla wielu krajów może być dużą pokusą zwiększenie wpływu państwa na sektor finansowy, wprowadzenie ograniczeń we wchodzeniu i wychodzeniu z danego rynku – jednym słowem większy protekcjonizm. Coraz częściej słyszymy o wpływaniu na kursy walut. EY przewiduje też większe zaangażowanie państwa w strukturę i funkcjonowanie sektora bankowego. Ponieważ większość obrotów handlowych odbywa się wewnątrz danego regionu, to globalne banki będą musiały wykorzystać wiedzę silnych partnerów regionalnych. Większość obecnych rynków wschodzących osiągnie dojrzałość, a pojawią się nowe

Czekają nas zmiany w demografii. Prognozy wskazują, że do 2030 r. liczba ludności na świecie przekroczy 8 miliardów. Przybędzie mieszkańców miast i osób starszych. Klienci mają dziś coraz większą kontrolę nad swoimi finansami i ten trend ma trwać. Jak się przewiduje, banki będą pogłębiać relacje z klientami dzięki rozwojowi technologii analizy danych. W realizacji płatności muszą spodziewać się silnej konkurencji ze strony niebankowych dostawców usług płatniczych. Produkcja energii ze względów politycznych, środowiskowych i wykorzystania nowoczesnych technologii będzie wymagać nowych produktów finansowych, w tym wspierających duże projekty energetyczne.

Uczestnikami tego ważnego panelu dyskusyjnego byli: dr Adam Grzebieluch, wówczas wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. (moderator); Rafał Witczak, dyrektor w Departamencie Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.; Eugeniusz Twaróg, dziennikarz „Pulsu Biznesu”, dr Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP oraz Sławomir Zawadzki, prezes zarządu FinCode Sp. z o.o. Dyskusja koncentrowała się wokół takich zagadnień, jak: kim jest współczesny klient i czy banki spełniają jego oczekiwania, czym jest klientocentryczność – jak ją definiować i jak budować na niej strategie banku, praktyczne zastosowania podejścia omnichannel w bankowości, bezpieczny bank, bezpieczny klient – wyzwania strategiczne oraz bezpieczeństwo banków, dostęp podmiotów niebankowych do rynku usług finansowych.

Dziś z usług banków korzysta coraz liczniejsza grupa klientów aktywnie wykorzystująca nowe technologie komunikacji. W Polsce już 75 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do internetu. Praktycznie każdy z nas ma telefon komórkowy, co pozwala na korzystanie z wielu usług oferowanych przez banki, ale jednocześnie umożliwia natychmiastowe porównania ofert, sprawdzenia informacji. Można powiedzieć, że mamy świadomych i zaawansowanych technologicznie klientów. Oczekują oni bardzo szybkiego dostępu do informacji i równie szybkiej odpowiedzi na zgłaszane potrzeby. Klient decyduje, kiedy gdzie i w jaki sposób korzystać będzie z usług i produktów bankowych. Staje się użytkownikiem banku. Nie dostosowuje się do niego, tylko korzysta z bankowości ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: