Bank i Klient: Nowe wymagania, nowe rozwiązania, nowe wyzwania

BANK 2013/05

Tak zatytułowano konferencję, poświęconą ryzyku operacyjnemu, zorganizowaną przez Związek Banków Polskich oraz Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o.

Joanna Tylińska

Była to już II edycja konferencji ZBP poświęconych tematyce ryzyka operacyjnego, patronat nad nią objęły Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego. W trzech sesjach kompleksowo ujęto zagadnienia mające obecnie wpływ na prawidłowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach: nowe wymogi regulacyjne wynikające ze zmienionych rekomendacji D i M, wnioski i wyzwania dla banków wynikające z inspekcji na miejscu i sprawozdawczości BION, zarządzanie ryzykiem nowych produktów oraz ewolucja metod zaawansowanych zarządzania tym rodzajem ryzyka

Ryzyko operacyjne, zgodnie z uchwałą KNF 76/2010 o wymogach kapitałowych, to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: