Bank i Klient: Obniżka stóp to za mało…

BANK 2014/07-08

...jeśli chcemy zdynamizować akcję kredytową dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego musimy rozszerzyć instrumentarium oddziaływania banku centralnego na gospodarkę o zmiany stopy rezerw obowiązkowych - przekonuje prof. Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej, w rozmowie z Grzegorzem Brudzińskim.

...jeśli chcemy zdynamizować akcję kredytową dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego musimy rozszerzyć instrumentarium oddziaływania banku centralnego na gospodarkę o zmiany stopy rezerw obowiązkowych - przekonuje prof. Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej, w rozmowie z Grzegorzem Brudzińskim.

Gospodarka potrzebuje wsparcia?

– Jesteśmy przed lipcową projekcją, ale gdy spojrzymy na marcową projekcję i na dane płynące z gospodarki w poprzednich miesiącach, to uzasadnione są oczekiwania, że wzrost gospodarczy będzie oscylował na poziomie 3,5 proc. z korektą na konsekwencje ukraińskiego kryzysu rzędu 0,2-0,3 pkt. procentowego PKB.

Natomiast brakuje nam w gospodarce pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego. Tu się kryje jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego wzrost gospodarczy ma charakter bezinflacyjny. Trzeba także spojrzeć na jego strukturę. O ile na początku jego głównym czynnikiem był eksport netto, czyli nadwyżka eksportu nad importem, to z upływem czasu na znaczeniu zaczęły zyskiwać czynniki wewnętrzne, czyli rosnąca konsumpcja krajowa i inwestycje. Zapewne oba czynniki będą miały dominujący udział w kształtowaniu dynamiki PKB już pod koniec tego roku, a na plan pierwszy wysuną się w przyszłym i w 2016 r. Kluczowy jest poziom inwestycji.

Ostatnie miesiące wskazują na istotne zmiany…

-…i to w obszarze sektora prywatnego, który wcześniej był bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o rozpoczynanie inwestycji. Przedsiębiorstwa już nie tylko podejmują decyzje o odtworzeniu zużytego majątku, ale i o rozszerzeniu mocy produkcyjnych. Dynamika jest bardzo wyraźna. Pozostają za to wątpliwości, jeśli chodzi o źródła finansowania tego procesu. Duże przedsiębiorstwa dysponują wysokimi depozytami w sektorze bankowym, które mogą wykorzystywać na ten cel i wręcz zachęcane są przez sektor finansowy do korzystania z kredytów inwestycyjnych. Jednak tego samego nie możemy powiedzieć o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, a one przecież odpowiadają za 60 proc. PKB w naszym kraju. Jeśli mówimy o kredytach inwestycyjnych, to dynamika rok do roku przekracza już 4 proc., co jest znacznym postępem, jeśli pamiętamy, że do niedawna wynosiła 1 proc. Z drugiej strony i ta przyśpieszona dynamika nie jest niczym nadzwyczajnym. Pewien postęp notujemy także w sięganiu przez przedsiębiorstwa po kredyty obrotowe na cele bieżące. W sumie są to zmiany nieco rozczarowujące.

Przed nami lipcowa projekcja i coraz bardziej gorąca dyskusja o możliwości obniżki stóp procentowych NBP jeszcze w trzecim kwartale.

– Trzeba jednak pamiętać, że aktywizacja działalności kredytowej banków komercyjnych poprzez obniżanie stóp procentowych NBP ma swoje granice, gdyż ten związek nie jest zbyt silny. Stąd prawdopodobieństwo, że obniżka stóp procentowych doprowadzi do zwiększenia akcji kredytowej dla sektora korporacyjnego, nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: