Bank i Klient: Odsetki od odsetek na cenzurowanym

BANK 2018/11

Projekt zmian w art. 482 Kodeksu cywilnego, skierowany do parlamentu przez Kancelarię Prezydenta, to jeden z najkrótszych dokumentów, jakie w ostatnim czasie trafiły pod obrady Sejmu. Zawarte w trzech zaledwie zdaniach postulaty głowy państwa trudno uznać wyłącznie za drobną korektę. Wyłączenie możliwości stosowania procentu składanego przez banki udzielające długoterminowego finansowania może mieć istotny wpływ nie tylko na ten segment bankowego biznesu, ale też na cały rynek kredytowy.

Karol Jerzy Mórawski

Stosowanie anatocyzmu, czyli żądanie odsetek od zaległych odsetek, na gruncie polskiego prawa zostało poważnie ograniczone przeszło pół wieku temu. Obowiązujący od 1 stycznia 1965 r. art. 482 prawa cywilnego przewiduje, iż kapitalizację przeterminowanych odsetek wierzyciel może rozpocząć dopiero po wniesieniu do sądu sprawy o ich zapłatę. Od tej generalnej zasady istnieją dwa wyjątki. Wierzyciel i dłużnik mogą porozumieć się odnośnie stosowania procentu składanego dopiero wtedy, jeśli w toku spłaty należności doszło do wygenerowania odsetek za opóźnienie. Na podstawie art. 482 § 2 k.c. prawo do anatocyzmu przysługuje również instytucjom kredytowym, ale wyłącznie w odniesieniu do zaległości wygenerowanych tytułem pożyczek długoterminowych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: