Bank i Klient: Okrągły stół banków i funduszy poręczeniowych

BANK 2014/11

Związek Banków Polskich, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych i Krajowa Grupa Poręczeniowa przygotowały wspólnie spotkanie przeglądowe środowisk bankowego i poręczeniowego. Dokonano oceny aktualnego stanu relacji oraz określono główne bariery i perspektywy współpracy tych instytucji w nadchodzących latach.

ARKADIUSZ LEWICKI

Spotkanie odbyło się 10 października w Warszawie. Na wstępie przedstawiciele obu środowisk zaprezentowali swoje oceny stanu współpracy. Związek Banków Polskich przedstawił wnioski z raportu Analiza stanu rynku funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Ocena i perspektywy rozwoju, jaki opublikował w lipcu br. Organizacje poręczeniowe określiły stan współpracy z bankami z punktu widzenia funduszy poręczeniowych.

Zbieżnie, jako główne problemy określono brak odpowiedniej standaryzacji instrumentów poręczeniowych oferowanych na poziomie lokalnym, a także brak systemu regwarancyjnego

Część przedstawicieli środowiska funduszy poręczeniowych wspomniała o potrzebie dokapitalizowania, aby mogły one w przyszłości odpowiedzieć na zwiększone zainteresowanie banków. Jednym z ważnych temató...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: