Bank i Klient: Optymistyczne prognozy

BANK 2014/12

Główny wskaźnik koniunktury bankowej spada. Rośnie za to odsetek przedstawicieli środowiska bankowego przewidujących, że sytuacja ekonomiczna polskiej gospodarki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie się poprawiać.

Paweł Ostrowski

Od kilku miesięcy zauważalny jest spadek głównego wskaźnika Monitora Bankowego – indeksu PENGAB. Od sierpnia br., a więc najwyższego poziomu w tym roku, indeks PENGAB obniżył się o 9 pkt. proc. – O ile w poprzednich miesiącach wpływ na spadki indeksu miał zdecydowanie obszar depozytowy, to w listopadzie ujemny wskaźnik związany jest z prognozami rynku kredytowego – zarówno w zakresie przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych. Osłabienie głównego wskaźnika stale równoważy szczególnie istotna dla gospodarki ogólna prognoza makroekonomiczna. Należy mieć jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dobry poziom prognozy makroekonomicznej znajdzie odzwierciedlenie w wynikach głównego indeksu PENGAB – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Podkreślił przy tym, że od września niemalże wszystkie prognozy zwią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: