Bank i Klient: Osobiste doświadczenia najważniejszym elementem oceny banków

BANK 2016/05

Polacy mają na ogół pozytywne osobiste doświadczenia w relacjach z bankami i to one w największym stopniu determinują społeczną ocenę banków. Mimo zniekształcenia w przestrzeni publicznej obrazu postrzegania działających w Polsce banków, zarówno społeczna ocena ich reputacji, jak i poziom deklarowanego zaufania nie zostały podważone

Polacy mają na ogół pozytywne osobiste doświadczenia w relacjach z bankami i to one w największym stopniu determinują społeczną ocenę banków. Mimo zniekształcenia w przestrzeni publicznej obrazu postrzegania działających w Polsce banków, zarówno społeczna ocena ich reputacji, jak i poziom deklarowanego zaufania nie zostały podważone

Jacek Gieorgica

Tak przynajmniej wynika z badania „Reputacja polskiego sektora bankowego 2016”, zrealizowanego w marcu przez TNS Polska. Zaufanie do działających w Polsce banków deklaruje 61 proc. ankietowanych (+9 pkt. proc. r./r.), 26 proc. nie ufa im, natomiast 13 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii. Podobnie jak w przypadku ogólnej opinii, wskaźniki te są nieco wyższe w grupie klientów banków – odpowiednio 66 proc., 24 proc. i 10 proc. Zaufanie do swojego głównego banku deklaruje z kolei 71 proc. osób.

Polacy mają umiarkowanie dobrą ogólną opinię o bankach. Niemal połowa respondentów (48 proc.) ma o nich dobre lub bardzo dobre zdanie, 42 proc. neutralne, a w 10 proc. przypadków opinia o bankach jest negatywna. W ciągu ostatnich trzech lat ogólne zdanie na temat polskiego sektora bankowego wyrażane przez przedstawicieli opinii publicznej utrzymuje się na bardzo zbliżonym poziomie, choć w porównaniu z ubiegłorocznym sondażem o 6 pkt. proc. zwiększył się odsetek ocen pozytywnych i nieznacznie zmalał (o 3 pkt. proc.) udział ocen negatywnych. Wśród samych klientów banków odsetek ocen pozytywnych jest nieco większy – 52 proc. z nich ma dobre zdanie o sektorze bankowym, 10 proc. negatywne, a 38 proc. neutralne.

Stabilna ocena sektora bankowego została utrzymana także w wymiarze reputacji. W porównaniu z ubiegłorocznym pomiarem syntetyczny wskaźnik TRI*M osiągnął poziom 31 pkt, plasując banki stosunkowo dobrze na tle innych podmiotów rynku finansowego. Na konsumencką ocenę reputacji banków silnie wpływa zakres korzystania z usług bankowych przez konsumenta. Klienci banków oceniają je w tym wymiarze dwukrotnie lepiej niż osoby niekorzystające z ich usług (34 pkt. vs 17 pkt.) i zwykle, im bardziej zaangażowany jest konsument w korzystanie z usług banku, tym lepiej ocenia ich reputację. Podobna zależność występuje pomiędzy statusem zawodowym a oceną banków – im korzystniejsza pozycja zawodowa respondenta, tym korzystniejsza ocena banków. W przypadku bezrobotnych TRI*M Index wynosi 20 pkt., a w przypadku specjalistów i pracowników samodzielnych o wysokich kwalifikacjach odpowiednio 39 pkt.

– Podtrzymanie relatywnie wysokich wskaźników reputacji i zaufania w tegorocznym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: