Bank i Klient: Oszczędny dom opłaci się dwukrotnie

BANK 2014/06

O tym, że energię warto oszczędzać, wiadomo nie od dziś. Okazuje się, że oszczędność opłacić się może w dwójnasób - nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych bezzwrotnej dopłaty ze środków publicznych otrzymać może inwestor, zaciągając kredyt na budowę energooszczędnego domu.

O tym, że energię warto oszczędzać, wiadomo nie od dziś. Okazuje się, że oszczędność opłacić się może w dwójnasób - nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych bezzwrotnej dopłaty ze środków publicznych otrzymać może inwestor, zaciągając kredyt na budowę energooszczędnego domu.

Wojciech Morawiecki

Od początku 2013r.z dopłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel, przyznawanych w ramach programu priorytetowego Poprawa Efektywności Energetycznej, skorzystali już pierwsi właściciele domów jednorodzinnych. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie u weryfikatorów – audytorów energetycznych programu, wyłonionych w ramach postępowania kwalifikacyjnego organizowanego przez Związek Banków Polskich. To właśnie ocena wydana przez weryfikatora otwiera drogę do dofinansowania.

Do chwili obecnej dopłaty NFOŚiGW przyznano jedynie osobom budującym energooszczędne domy jednorodzinne. Nie oznacza to, iż nabywcy nowych mieszkań są bez szans – chociaż w ich przypadku dopłata będzie zauważalnie mniejsza. Przykładowo, nabywca mieszkania w bloku spełniającym najwyższy standard efektywności energetycznej NF 15 otrzyma jedynie 16 tys. Zł premii, podczas gdy właściciel domku jednorodzinnego liczyć może nawet na 50 tys. zł wsparcia. Szanse mają również ci, którzy już rozpoczęli realizację inwestycji – dopłatę do kredytu uzyskać można również w przypadku trwającej budowy, rzecz jasna pod warunkiem spełnienia wybranego standardu energooszczędnego.

Chcąc skorzystać z dopłaty, należy zaciągnąć kredy twjednym z sześciu banków, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na chwilę obecną są to: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Getin Noble Bank S.A., SGB-Bank S.A.

Czy moda na oszczędne budownictwo upowszechni się nad Wisłą? Do końca marca 2014 r. w bankach złożono 65 wniosków o kredyt z dotacją. W 49 przypadkach został udzielony, z tego 7 umów obejmuje budowę domów zgodnych ze standardem NF 15. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek – do 21 kwietnia 2014 r. weryfikatorzy otrzymali przeszło 300 kolejnych projektów. Co drugi z wniosków po wstępnej ocenie zatwierdzony został do dalszej weryfikacji.

Refundacja nie tylko za styropian

To nie jedyny program na polskim rynku, w którym zaciągnięcie kredytu na poprawę charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych premiowane jest dopłatą ze środków publicznych. Od 2009 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu termomodemizacji i remontów. Przewiduje ona różne formy wsparcia dla inwestycji realizowanych w istniejących budynkach. Podstawowym narzędziem jest premia termomodemizacyjna. Wbrew potocznemu określeniu „dotacja na ocieplenie”, instrument ten obejmuje w zasadzie otwarty katalog inwestycji.

Jedynym wymogiem niezbędnym do skorzystania z dopłaty jest wykazanie, że efektem prowadzonych prac będzie:

  • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych;
  • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do ww. budynków – w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: