Bank i Klient. Outsourcing: Zmiany odsunięte w czasie

BANK 2019/12

Fot. Murrstock/stock.adobe.com

Polskie banki dostały dodatkowe dziewięć miesięcy na dostosowanie się do wymogów europejskiego nadzoru bankowego w zakresie outsourcingu – zapewnił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy na polskim rynku zaczną obowiązywać kluczowe dla sektora regulacje odnośnie wykorzystania technologii chmurowych.

„Sprawozdanie końcowe na temat wytycznych w sprawie outsourcingu” – taki oficjalny tytuł nosi dokument, opublikowany przez unijnego regulatora 25 lutego br. Rekomendacje, stanowiące rezultat wielomiesięcznych konsultacji z przedstawicielami sektora bankowego i organami nadzoru w poszczególnych państwach członkowskich, zastąpiły obowiązujące od 2006 r. Wytyczne Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS) z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące zlecania zadań dostawcom usług. Jedną z istotnych części nowej regulacji są zapisy odnoszące się do wykorzystania technologii chmurowych, wprowadzone w miejsce ogłoszonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) w 2017 r. zaleceń odnośnie korzystania z cloud computingu przez banki. Dotychczasowe przepisy utraciły moc obowiązującą z dniem 30 września br. i od tej daty instytucje finansowe w całej Unii powinny wprowadzić nowe reguły.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: