Bank i Klient: Pasywny dom w zasięgu ręki

BANK 2014/11

Jeszcze nie tak dawno budownictwo pasywne uchodziło za przejaw nie mniejszej ekstrawagancji aniżeli posiadanie własnego jachtu. Dziś technologie zeroemisyjne zaczynają trafiać pod strzechy - a za siedem lat nabywcy lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym nie będą mieli wyboru: zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE wszystkie budynki mieszkalne wznoszone po 2021 r. będą musiały wykazywać się bilansem energetycznym zbliżonym do zera.

Jeszcze nie tak dawno budownictwo pasywne uchodziło za przejaw nie mniejszej ekstrawagancji aniżeli posiadanie własnego jachtu. Dziś technologie zeroemisyjne zaczynają trafiać pod strzechy - a za siedem lat nabywcy lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym nie będą mieli wyboru: zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE wszystkie budynki mieszkalne wznoszone po 2021 r. będą musiały wykazywać się bilansem energetycznym zbliżonym do zera.

KAMIL CZAJKA

Budowę domu w technologii pasywnej warto rozważyć już dzisiaj; oprócz całkiem wymiernych zysków w postaci zaoszczędzonych tysięcy złotych w sezonie grzewczym indywidualny inwestor otrzymać może nawet 50 tys. zł wsparcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Poprawa efektywności energetycznej. Kwota przewidziana na wsparcie nie jest mała – w ciągu pięciu lat (2013-2018) do rozdysponowania przeznaczono 300 mln zł. Wsparcie realizowane jest w formie dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę domu lub nabycie nowego domu bądź mieszkania. Według szacunków NFOŚiGW zadeklarowana kwota pozwoli na realizację około 12 tys. lokali – zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Basen za darmo

Dopłata obejmuje nie tylko domy pasywne, ale również energooszczędne; jej maksymalna wysokość uzależniona jest zarówno od rodzaju nieruchomości, jak i standardu efektywności energetycznej budynku. Standard określany jako NF15 oznacza roczne zapotrzebowanie energetyczne (EUco) na poziomie <_ 15 kWh/(m2/rok), i odpowiada w przybliżeniu wymogom dla budynków pasywnych. Pozostałe budynki, w przypadku których roczne zapotrzebowanie energetyczne kształtuje się na poziomie <_ 40 kWh/(m2/rok), zaliczane są do standardu NF40 (budownictwo energooszczędne). Beneficjenci programu NFOŚiGW otrzymać mogą wsparcie w maksymalnej wysokości:

 • 50 tys. zł – na budowę lub zakup jednorodzinnego domu w standardzie NF15,
 • 30 tys. zł – na budowę lub zakup jednorodzinnego domu w standardzie NF40,
 • 16 tys. zł – na nabycie nowego lokalu mieszkalnego w standardzie NF15,
 • 11 tys. zł – na nabycie nowego lokalu mieszkalnego w standardzie NF40

Zgodnie z wytycznymi programu do kategorii „dom jednorodzinny” zaliczane są nie tylko obiekty wolnostojące, ale również budynki bliźniacze i szeregowe. W przypadku wyboru zabudowy szeregowej zamiast obiektu klasyfikowanego jako budynek wielorodzinny, oszczędność dla całej wspólnoty liczącej sobie 10 rodzin może wynieść nawet 340 tys. zł przy budynku w kategorii NF15 i 190 tys. zł przy budynku w kategorii NF40. Zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć można np. na budowę we wspólnym ogródku basenu kąpielowego. Koszt takiej odrobiny luksusu o wymiarach 12×4 m oscyluje w granicach 150-200 tys. zł – a więc właściwy wybór formy architektonicznej pozwala cieszyć się basenem za zero złotych nawet w przypadku budowy najprostszych domów energooszczędnych.

Program adresowany jest wyłącznie do budownictwa mieszkaniowego – i nie ma od tej zasady żadnych wyjątków. Ograniczenia obejmują również przypadki, kiedy beneficjent programu zamierza w części budynku lub mieszkania zakupionego z wykorzystaniem premii prowadzić działalność gospodarczą. W takiej sytuacji dofinansowanie nie obejmie części kosztów proporcjonalnej do metrażu budynku przeznaczonego na biznes. Jeżeli powierzchnia przewidziana na cele działalności gospodarczej jest większa aniżeli połowa powierzchni budynku, wówczas dopłata w ogóle nie przysługuje. Analogiczne zasady dotyczą również budynków w cał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: