Bank i Klient. PENGAB: Korekta wskaźnika koniunktury bankowej

BANK 2019/12

Analiza sektora bankowego, jego perspektyw oraz zachodzących zmian pozwala przewidzieć możliwe w przyszłości trendy, wskazuje też potencjalne zagrożenia, natomiast opinie pracowników instytucji finansowych umożliwiają dokonanie szerszej diagnozy koniunktury sektora.

Monitor Bankowy

Analiza sektora bankowego, jego perspektyw oraz zachodzących zmian pozwala przewidzieć możliwe w przyszłości trendy, wskazuje też potencjalne zagrożenia, natomiast opinie pracowników instytucji finansowych umożliwiają dokonanie szerszej diagnozy koniunktury sektora.

W październikowym pomiarze Monitora Bankowego zwraca uwagę pogorszenie wyników we wszystkich analizach dotyczących kredytów – zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Nieznaczne spadki dotyczą również rynku depozytów. To przełożyło się na spadek głównego indeksu badania o 4,2 pkt. do poziomu 21,3 (patrz wykres 1).

– Największy spadek odnotowano w zakresie sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (-17 pkt.) oraz kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych (-14 pkt.), niemniej trend spadkowy zaobserwować można w prawie wszystkich obszarach prognoz sześciomiesięcznych. Jedynie prognozy dla rynku kredytów mieszkaniowych poprawiły się o 6 pkt. – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Również dr Marcin Idzik z firmy KANTAR wskazał na wyraźny spadek aktywności na wszystkich monitorowanych rynkach. Zauważył, że to kolejny miesiąc z rzędu, w którym wyraźnie pogorszyły się prognozy trzymiesięczne dla rynku kredytowego – zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Korektom uległy także prognozy sześciomiesięczne dla rynku depozytowego i kredytowego z wyjątkiem segmentu kredytów mieszkaniowych. – Wyraźnie pogorszyła się sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych – ocenił dr Marcin Idzik. – W trendzie spadkowym pozostaje także prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju.

Gospodarstwa domowe – istotne spadki wskaźników prognoz

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych w perspektywie miesiąca spadł o 2 pkt. i w październiku wyniósł 18 pkt. (patrz wykres 2). Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych było niższe o 1 pkt, a w okresie rocznym spadło o 11 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych zmniejszyło się o 1 pkt, zaś rok do roku o 2 pkt. W porównaniu do września saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych obniżyło ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: